A nehéz gazdasági helyzet ellenére is évről évre nő a magyarországi műkincspiac forgalma. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a rendszerváltozást követően a magyarországi műkincspiac jelentős szerkezeti konszolidáción ment keresztül, továbbá kialakultak a professzionális és jól pozícionált aukciósházak és galériák. A festészet és grafikák forgalma adja a hazai műkincspiac forgalmának közel 70 százalékát, amelyek egyre inkább a befektetések egyik alternatív formáját testesítik meg.


Művészet és cégvezetés

A képzőművészeti alkotásokba történő befektetés nem egyszerűen „Úri muri”-nak minősül, hiszen egyre több társaság vezetése pártolja egyre komolyabban a művészetet, miközben a társaság befektetési portfólióját is diverzifikálja. A művészeti alkotásokba, ezek között kifejezetten a festményekbe történő befektetés 5-10 év, vagy hosszabb távú befektetési forma. A magyarországi műkincspiacot érdekesen befolyásolhatja azonban, hogy olyan szereplők is feltűnnek, akiket tisztán nyereségérdekelt szempontok vezérelnek, így már nem csak az alkotás szubjektív megítélése, annak szépsége, hanem a közgazdasági háttere is szerepet kap.

A képzőművészet támogatása

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: „Tao. tv.”) hatálya alá tartozó adóalanyok a képzőművészet közvetett támogatásaként, a műalkotások vásárlásának elősegítése céljából, – bizonyos keretek között – csökkenthetik az adóalapjukat a művészeti értékűnek minősített képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeggel. Ezen a jogcímen történő adóalap csökkentés korlátja a beruházási érték, illetve az adóalap csökkentésre csak a művészeti értéket képviselő alkotások esetében van lehetőség.

A művészeti értéket képviselő alkotások vonatkozásában nem a befektető döntésén alapul, hogy az adott műalkotás művészeti értéket képvisel-e. A művészeti értéket képviselő alkotás a Kormány által rendeletben kijelölt műbíráló szerve által működtetett művészeti zsűrik által kibocsátott művészeti szakvéleményben művészeti érétkűnek elismert minősítést kapott alkotás. A Kormány az 1/2007. Kormány Rendeletben rögzítette, hogy a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató és műbíráló szervként a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátust jelöli ki. Az aukciókon vásárolt művészeti alkotások esetében – amennyiben a művészeti alkotás még nem minősített – a galériák a minősítést rendszerint elkészíttetik.

Kortárs alkotók kedvezménye

A képzőművészeti alkotás, amennyiben a korábbiakban ismertetetteknek megfelelően művészeti értékűnek elismert, annak beszerzési értékének 1%-val, az adózó választása szerint csökkentheti társasági adóalapját.

A képző- és művészeti alkotások csoportján belül a kortárs alkotások esetében a jogalkotó lényegesen kedvezőbb körülményeket teremtett azáltal, hogy a beszerzési érték a beszerzés évében és az azt követő négy adóévben egyenlő részletben vonható le az adóalapból, tehát ebben az esetben évi 20 százalékos adóalap csökkentéssel számolhat az adózó. Fontos itt kiemelni, hogy ezen kedvezőbb körülmény a Tao. tv. szerint olyan művész által létrehozott alkotásra érvényes, ami a naptári év (beszerzés éve) első napján élő művész képző- és iparművészeti alkotása.

Kulturális járulék alóli mentesség

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény szerint a jogszabály alapján működő művészeti zsűrik által minősített képzőművészeti, iparművészeti és fotóművészeti alkotások mentesek a kulturális járulék fizetése alól. A járulékfizetésre kötelezett termékek körét a törvény melléklete tartalmazza.

Záró gondolatok

A képzőművészeti piac átalakuláson ment és megy keresztül, a főbb piaci trendeket továbbra is a művészettörténészek és műértő gyűjtők határozzák meg. Régóta jellemzőek a támogatók, mecénások a művészetben, azonban amíg a mecénáskodás a századelőn még presztízscélú volt, addig manapság már üzleti érdekek is vezérelhetnek egy-egy támogatót. Ettől függetlenül a művészetbe történő befektetést több cél is vezérelheti, azonban egy minőségi alkotáson megpihentetni a vezetői szemet sokszor gondolatébresztő és stresszoldó is lehet.

Kalocsai Zsolt
DTM Adótanácsadó és Pénzügyi Zrt.