Vállalatértékesítés2019-12-03T11:43:11+00:00

A Concorde MB Partners számos iparágban rendelkezik számottevő cégeladási tapasztalattal. Professzionális csapatunk, valamint nemzetközi kapcsolódásaink lehetővé teszik, hogy magas hozzáadott értékű tanácsadással segítsünk cégtulajdonos ügyfeleinknek reális célokat kitűzni és sikeresen lebonyolítani cégeik értékesítését. Szolgáltatásaink messze meghaladják a puszta közvetítői feladatokat, a vállalatértékesítés folyamatát tanácsadóként végigkísérjük az elképzelés megfogalmazódásától a felkészülésen át az ügylet zárásáig.

A cégeladási szolgáltatásainkat az alábbi ügyfeleknek ajánljuk:

 • Családi- és magánvállalkozásoknak, ahol a családon belüli utódlás nem megoldott, ezért fel kívánják szabadítani vagyonukat, vagy cégüket szakmai partnernek történő értékesítéssel kívánják megerősíteni.
 • Hazai vagy multinacionális cégcsoportoknak, akik az alapüzletágukhoz nem illeszkedő cégeket vagy tevékenységeket kívánnak értékesíteni.
 • Belső vagy külső menedzsmentnek, akik egy céget belülről vagy kívülről kívánnak külső finanszírozással megvásárolni.
 • Magántőke alapoknak, akik portfoliótársaságaikkal kapcsolatos kilépési-stratégia megfogalmazásában vagy megvalósításában keresnek segítséget.

Egy vállalat értékesítésére érdemes úgy gondolni, mint egy sajátos áru vagy szolgáltatás eladásához kapcsolódó marketing- és értékesítési folyamatra. A vállalatot kívül-belül fel kell készíteni az eladásra, a tranzakcióhoz pedig vonzó befektetési lehetőséget megjelenítő szakmai anyagokat kell készíteni. Meg kell találni a megfelelő értékesítési formát, a megfelelő időpontot, majd pedig vevőjelöltek lehető legszélesebb körét, akik között kialakított verseny biztosítja az eladó számára az optimális értékesítési feltételeket.

Ennek megfelelően az értékesítési folyamat több szakaszból áll és sokszor hosszabb időt vesz igénybe. A lehető legjobb üzleti, jogi, adózási és pénzügyi feltételek elérése érdekében javasoljuk, hogy minél korábbi szakaszban vegyék fel a kapcsolatot a Concorde MB Partners-szel.

A cégtulajdonosok sokszor akkor keresnek meg minket, amikor a lehetséges vevő már kapcsolatba lépett velük. Ilyenkor is szükség van specialista tanácsadóra az értékesítési taktika, a cégértékelés (beleértve a szinergiák értékelését), cash flow modellezés, tárgyalási feltételek és a vevőjelöltek kiértékelése, az adatszoba felépítése, menedzselése és a tárgyalások vezetése tekintetében.

A Concorde MB Partners a teljes folyamat levezénylését vállalja, az elemzési-tervezési szakasztól a felkészülési fázison át a végső tárgyalásokig és az ügylet lezárásáig. Mindezt a tulajdonosok jogi és adótanácsadóival szoros együttműködésben tesszük.

Elemzési és felkészülési szakasz2019-12-03T11:42:02+00:00

A Társaság és iparágának megismerése teszi lehetővé számunkra a versenyképes tanácsadói szolgáltatást. A Concorde MB Partners know-how-ja és exkluzív-, előfizetéses adatbázisaink segítségével készülünk fel arra, hogy eredményes tárgyalásokat folytathassunk a potenciális vevőkkel, és azok tanácsadóival.

Egy jellemző megbízás előkészítése során a Concorde MB Partners az alábbi lépéseket (vagy azok többségét) teszi meg:

 • Tisztázzuk, hogy az eladók számára milyen feltételek elérése jelenti a sikert.
 • Tulajdonosi interjúk, iparági elemzések, adatbázisok, újságcikkek, versenytárselemzés, valamint tőzsdén jegyzett vállalatok pénzügyi adatai alapján elemezzük a Társaságot, és annak iparágát.
 • Több értékelési modellt felhasználva elkészítjük a Társaság értékelését. Ez lehet: (i) relatív összehasonlító elemzés regionális, és ha lehetséges globális tranzakciók alapján, (ii) tőzsdén jegyzett cégekkel való cégérték összehasonlítás, és (iii) diszkontált cash-flow modell szerinti vagy – ha a társaság nem, vagy csak kevéssé nyereséges – eszköz-alapú, vagy más, az adott iparágra jellemző értékelés.
 • Azonosítjuk és elemezzük a cégértéket meghatározó tényezőket, valamint megfogalmazunk egy világos, a potenciális befektetők felé jól kommunikálható jövőképet.
 • A termelési/szolgáltatási értékláncban való elhelyezkedésre, valamint a különböző szereplők számára jelentkező szinergiahatásokra alapozva felkutatjuk a lehetséges befektetőket. Saját kutatást folytatunk Európában, Ázsiában és az Egyesült Államokban, felhasználva az IMAP globális elérését, kapcsolatait és piaci ismereteit.
 • Befektetési feltételeik, és a portfolióvállalataikkal való lehetséges szinergiahatások alapján megvizsgáljuk a lehetséges pénzügyi befektetőket (magántőke alapok, vállalkozói alapok, családi irodák, vagyonos magánszemélyek, tapasztalt menedzsment jelöltek, stb.).
 • Az Ügyféllel egyeztetve értékeljük és: i) stratégiai egyezőség, (ii) szinergiahatások, (iii) korábbi akvizícióik és (iv) pénzügyi helyzetük alapján rangsoroljuk a vevőjelölteket.
 • Információs tájékoztatót készítünk, ami megfelelő betekintést biztosít a Társaságban rejlő lehetőségek megismerésére, valamint megbízható és vonzó képet fest a Társaságról.
 • A vevők számát, a jelöltek profilját és a kapcsolat felvételére vonatkozó sorrendi javaslatot tartalmazó tervet határozunk meg.

A kezdeti időszakot követően, javaslatot teszünk az értékesítési folyamat legmegfelelőbb kezdési időpontjára is. Ez függ a külső piaci tényezőktől, a Társaság értékesíthetőségétől, de magába foglalja a különböző befektetők lehetséges megközelítési módjait is, a társaságért kapható vételár maximalizálása érdekében.

Tárgyalási és szerződéskötési szakasz2019-12-03T11:42:37+00:00

A Concorde MB Partners felveszi a kapcsolatot a lehetséges vevőkkel és koordinálja a felek közötti kommunikációt. Biztosítjuk az értékesítési folyamat hatékony lebonyolítását: (i) megfelelő ütemterv kialakítását és követését, (ii) a vevőkkel való kapcsolatfelvételt és visszacsatolásokat, és (iii) menedzsmenttalálkozók megszervezését és az eladó társaság menedzsmentjének felkészítését. Közben folyamatosan fenntartjuk a párbeszédet az érdeklődést mutató vevőjelöltekkel.

 • Amint döntés született a lehetséges vevőkkel való kapcsolatfelvételről, a Concorde MB Partners megkeresi azokat, és a titoktartási nyilatkozatok aláírását követően eljuttatja hozzájuk az információs tájékoztatót.
 • Ezt követően megkezdjük az egyeztetéseket a lehetséges vevőkkel, hogy kirajzolódjanak a társaság megvásárlásával kapcsolatos elképzeléseik, illetve az általuk egyenként ajánlott vételár. Ügyfelünknek bemutatjuk a vevőjelölteket.
 • Elemezzük a kapott indikatív ajánlatokat és azok számától, tartalmától és a vevőjelöltek érdeklődésének komolyságától függően javaslatot teszünk az eladók felé a cégértékesítés további folyamatára.
 • A szándéknyilatkozat véglegesítését követően a társaság jogászával és könyvelési részlegével egyeztetve, adatszobát szervezünk a társaság üzleti, számviteli, és jogi átvilágításának koordinálására. A lehetséges vevők ekkor kapnak lehetőséget a korábban kapott információk és adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.
 • A végső egyeztetésekre és a tranzakció zárására a vevői és az eladó-oldali tanácsadók együttműködésével kerül sor.

A Concorde MB Partners cégértékesítési tapasztalata és alapossága biztosítja a megbízó számára legkedvezőbb potenciális vevő(kk)el való egyeztetések megkezdését. A tárgyalások során ellenőrizzük ügyfelünk céljainak megvalósulását a vételár, az eladó társaságbeli további elkötelezettség mértéke, a szavatosságok és a megállapodás egyéb feltételeinek tekintetében. Ezzel párhuzamosan mutatóujjunkat a vevő és eladó ütőerén tartva őrködünk, hogy a tranzakció félreértések és személyes konfliktusok miatt ne hiúsuljon meg.