A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. középtávú, 2,5 milliárd forintos kivásárlási hitellel refinanszírozta a társaságban megtestesülő cégérték jelentős részét. Ezzel lehetővé vált, hogy a vállalatban tulajdont szerezzen a független menedzsment két tagja: Kovács Tamás gazdasági igazgató és Vida Zotmund Alpár műszaki igazgató. Az ügylet háttérről Kovács Tamást és Szabadics Zoltánt kérdeztem.


Dombi Ágoston: Mikor jött a céghez? Mik voltak eddig karrierjének legfontosabb állomásai?
Kovács Tamás: 1991-ben, friss okleveles közgazda diplomával a Közép-dunántúli Gázszolgáltató Vállalatnál (KÖGÁZ) kezdtem dolgozni Nagykanizsán, mint közgazdasági elemző, amit ma már kontrollernek hívnának. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan kollégák és olyan vezetők között lehettem, akiktől mind szakmailag, mind emberileg sokat tudtam tanulni. Ennek, és persze a munka iránti alázatnak köszönhetően már 25 éves koromban rám bízták a társaság pénzügyi vezetését, melyet később a társaság privatizációját követően a számviteli vezetés és 1999-től pedig a gazdasági igazgatói poszt követett. 2000-ben a Magyar Fejlesztési Bank keretében induló ELMIB Első Magyar infrastruktúra Befektetési Zrt. alapításakor a gazdasági igazgatói poszt betöltésére kértek fel. Ez szintén egy izgalmas időszak volt, mivel feladatunk egy önálló gázszolgáltató felépítése volt, ezen túl elsőként kezdtük el az energetikai liberalizáció keretében a szabadpiaci áramkereskedést az önkormányzati szektorban. Ezt követte 2007 nyarán a Szabadics Zrt. megkeresése, aminek következtében 2007 októbere óta a társaságnál dolgozom.

A Szabadics Zrt-ben történt tulajdonszerzése az Ön ötlete volt először vagy a tulajdonosok vetették fel? Milyen indokok merültek fel a tranzakció mellett az Ön részéről?
Amikor elkezdtünk tárgyalni a munkaszerződésről, már akkor előjött egy esetleges majdani vagyonkezelési tevékenység, mint érdekeltségi rendszer kialakítása, de annak keretei nem voltak kiforrottak még. Erre adott választ a MB Partners által nyújtott jogi, pénzügyi modell, amely megoldási lehetőségeket nyújtott azokra a problémákra, melyek felmerültek.

Mekkora tulajdont szerzett a cégben és milyen opcióval rendelkezik Ön és kollégája?
Vida Zotmund műszaki igazgató kollégámmal együtt összesen 8 százalékos csomagot kaptunk, amely meg van fejelve egy ötéves programmal, mely-nek keretében a társaság sikeres működése esetén évi 1,8 százalékkal növelhetjük a tulajdonrészünket.  A sikerkritériumokat közösen határoztuk meg a korábbi tulajdonosokkal.


Miképp vált lehetővé, hogy tulajdont tudott szerezni a vállalkozásban?    
A tranzakció keretében három kihívást kellett egyidőben teljesíteni: Egyrészt ki kellett alakítani annak a menedzsment-struktúrának az érdekeltségi rendsze-rét, amely képes a tulajdonosok által elfogadott stratégia megvalósítására. Másrészt biztosítani kellett azt, hogy a korábbi tulajdonosok válláról a társaság működtetésével járó terhek egy része lekerüljön. Harmadrészt meg kellett valósítani, hogy a társaság-ban a tulajdonosi kör bővítése előtt megtermelt érték a korábbi tulajdonosoknál maradjon, az új tulajdonosok pedig csak az általuk megtermelt értékből részesedjenek. A három cél megvalósulását biztosította az
a modell, amit a MB Partners fogalmazott meg számunkra, és amelyet több hónapos munkával valósítottunk meg jogi-, pénzügyi és adótanácsadók, valamint könyvvizsgáló bevonásával. Ennek keretében megállapítottuk közösen azt az értéket, amit a cég képvisel, és ezt az értéket egy bankkal, a CIB-bel refinanszíroztattuk.

Mik a közép- és hosszú távú tervei, mint tulajdonos? Növelni kívánja részesedését?
A középtávú terv természetesen az, hogy a 2013 márciusáig tartó ötéves programunkat teljesíteni tudjuk. Amennyiben ez teljesül, akkor egy olyan társaságnak leszünk a résztulajdonosai, amelyik mind az országhatáron belül, mind az országhatáron kívül stabil piaci pozíciókkal rendelkezik és diverzifikált tevékenységének köszönhetően stabil jövedelem-termelő képességgel rendelkezik. Az azt követő időszakra természetesen vannak elképzeléseink,  de ezekről nagyon korai lenne most még nyilatkozni, elképzelhető, hogy akkor egy újabb MB Partners együttműködés keretében tudunk egy újabb önkivá-sárlási tranzakciót megvalósítani! Természetesen egy jól működő társaságban mindenki szívesen szerez részesdést. Kívánom, hogy öt év múlva Zotmunddal nagy ázsióval tudjunk további részesedést vásárolni a többségi tulajdonosoktól.

Milyen változások álltak be a cég irányításában, a stratégia-alkotásban a tranzakciót követően?
A társaság munkatársai és tulajdonosai egy külsős tanácsadó cég támogatásával 2007-ben komoly erőforrásokat fordítottak a társaság stratégiájának újragondolására, kialakítására. Ez akkor még teljesen független volt a tulajdonosi kör bővítésétől. Igazából azt lehet mondani, hogy a stratégia elfogadása tette egyértelművé, hogy annak megvalósításához olyan elkötelezett menedzsmentre van szükség, amely a munkaszerződésnél mélyebb elkötelezett-séggel viszonyul a társasághoz. Természetesen a stratégia kialakításában vezetőként folyamatosan részt vettünk Zotmunddal. Változás annyiban következett be, hogy a tranzakciót követően mindketten tagjai lettünk  a társaság igazgatóságának. Összességében az mindenképp kijelenthető, hogy a tulajdonostársi pozíció más jellegű, nyíltabb, őszintébb kommunikációt tesz lehetővé a tulajdonostársak között, mint a munka-viszony.

Milyen lehetőségeket lát a cég további fejlődésére?
Mint korábban említettem, a társaság a tranzakció előtt elfogadott stratégiával rendelkezett. Ennek a megvalósítására a cégcsoportnak megvan  a humán és az anyagi forrása egyaránt. Magának a tranzakciónak a lebonyolítása mintegy fél évet vett igénybe. Ebben az időszakban a társaság jelentős átvilágításokon esett át. Ezek pozitív eredménye megerősített bennünket az eddig végzett munkánk sikerességében, a finanszírozó bank mögénk állása pedig megerősítette, hogy jövőképünk a helyes irányba mutat és a jövőkép megvalósításához rendelt munka-társainkat egy külső és kritikus szem is alkalmasnak találja a küldetés megvalósítására.

Nem gondolja, hogy a tranzakció során felvett hitel megnehezíti a cég további terjeszkedését?
Nem. Amikor elkészítettük a visszafizetésre vonatkozó üzleti tervvariánsainkat, akkor csakis olyan kötelezettségvállalásban gondolkodtunk, amit elbír a társaság jövedelem- és cash-teremtő képessége. Természetesen a tranzakciót követően még nagyobb figyelemmel kell lennünk a költséghatékonyságra, az erőforrásaink és adottságaink megfelelő kihasz-nálására. Paradox módon a tranzakcióval az anyagi lehetőségeink kitágultak, és cégcsoportban megvan minden anyagi forrásunk arra, hogy a stratégiában megfogalmazott célokat megvalósíthassuk.

Miben más egy céget tulajdonosként vezetni a korábbi alkalmazotti státuszhoz képest?
Természetesen a tulajdonosi pozíció teljesen új perspektívát vázol fel. Tudni kell azonban, hogy ez nem feltétel nélküli állapot. A régi tulajdonosokkal nagyon szigorú feltételrendszert alakítottunk ki mind a jelenlegi pozíció megtartására, mind a jövőbeni opciók lehívására. Természetesen teljesen más attitűddel viszonyul az ember a társasághoz, aminek nem csak alkalmazottja, hanem viszonylag jelentős arányban tulajdonosa is. Ez szélesíti az ember gondolkodás-módját is. Míg korában egy-egy intézkedés, döntés esetében inkább a szakmai jellegű indokok álltak, most minden esetben hozzá kell tenni, hogy „mi módon segíti elő ez a társaság egészének értéknövelését?”

Dombi Ágoston: Milyen indokok merültek fel a tranzakció mellett a tulajdonosok részéről?
Szabadics Zoltán: A tulajdonosok közel húsz-éves tapasztalattal bírnak a mélyépítésben, ezen belül a szennyvíz-vezetéképítésben. Az elmúlt évek tapasztalata megmutatta, hogy az egyre erősödő versenyt nem fogja túlélni az a társaság, amely nem él hatékony menedzsment- és kontrolling eszközökkel. Ezért gyakorlatilag 2005. óta folyamatosan kerestük azokat a piacon elérhető műszaki és gazdasági szakembereket, akik megfelelő szakmai tapasztalattal és vállalatirányítási gyakorlattal rendelkeznek. Ez egy közel kétéves folyamat volt, és meggyőződésünk, hogy megtaláltuk a megfelelő személyeket, akik mind szakmailag, mind emberileg megfelelnek elképzeléseinknek. Árnyalta a helyzetet, hogy egy családi tulajdonban lévő társaságba kellett külsősként tulajdonostársakat bevonni, ami érzelmi többletet is jelent. Meggyőződésünk, hogy dönté-sünkkel és a tranzakció lebonyolításával szinergikusan erősíteni tudja egymást a társaság családi jellege és a korszerű professzionális menedzsment.

Milyen tulajdonosi tervek vannak a fenn-maradó üzletrészt illetően?
Korai még erről a kérdésről felelősséggel nyilatkozni. Előttünk áll egy kemény ötéves időszak, amíg a felvett hiteleket vissza kell fizetni. Célunk az, hogy a társaság cégértékét a lehető legnagyobb mértékben növeljük, a piaci pozícióinkat erősítsük. Az elmúlt húsz év felhalmozott referenciája kellő erkölcsi tőkét nyújt a jövőbeli munkákhoz. A felelős-ségteljes gazdálkodás pedig, amit eddig is folytat-tunk kellő tőkét teremtett ahhoz, hogy jövőbeni terveinket meg tudjuk valósítani.

Mennyiben érinti a tulajdonosokat a meg-változott cégirányítás?
Működésünk sokkal transzparensebbé válik. Ez részben annak köszönhető, hogy a tulajdonosi kör bővült és elszámolással tartozunk egymás felé. Másrészt komoly tájékoztatási kötelezettségünk van a finanszírozó felé. Eddig is a jó gazda gondosságával viseltettünk a társaság felé, e a jövőben sem csökken, sőt az új tulajdonostársaink – Kovács Tamás és Vida Zotmund – bevonása a stratégiai döntéshozatalba a döntések megalapozottságának növekedését jelenti. A több szem többet lát elv alapján reményeink szerint egy új látásmód fog gyökeret verni a társaságon belül, ami alapját fogja képezni jövőbeni sikereinknek.