cegertek_85_04EURÓPA LEGSIKERESEBB, VÁLLALATOKNAK SZÓLÓ TŐKEPIACI KÉPZÉSÉT HOZZA EL MAGYAR CÉGVEZETŐKNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE (BÉT), PARTNERSÉGBEN A LONDONI TŐZSDE ÉGISZE ALATT MŰKÖDŐ ELITE PROGRAMMAL. A NEMZETKÖZI ELEMEKET IS TARTALMAZÓ KÉPZÉS A GYORSABB NÖVEKEDÉSHEZ SZÜKSÉGES SZEMLÉLETVÁLTÁST AMBICIONÁLÓ HAZAI CÉGVEZETŐKET SEGÍTI TERVEIK SIKERES MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.

A BÉT célja egy olyan átfogó tőkepiac- és tőzsdefejlesztési program megvalósítása, amelynek eredményeképpen közép- és hosszú távon a BÉT hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez, és versenyképességének további javításához. A BÉT ennek érdekében indítja el a vállalatok külső finanszírozását támogató, nemzetközileg elismert ELITE Programot, amely egy átfogó, a vállalati pénzügyi kultúra fejlesztését, a vállalatvezetők szemléletformálását támogató képzés. A Program segít felkészülni a vállalkozásoknak a forrásbevonásra, legyen az akár kockázati tőke, magántőke vagy akár tőzsdei forrás, illetve szükség esetén segít a folyamat felgyorsításában.

Kapcsolati- és tudástőkét egyaránt kínál az új képzés

A dinamikus bővülésre esélyes vállalkozások életében komoly probléma lehet a növekedéshez szükséges tőke hiánya. Ezeknél a cégeknél ugyanakkor sokszor nem-csak a hagyományos pénzügyi, hanem a kapcsolati-, illetve „tudástőke” (know-how) is hiányzik. Sikeresen működnek ugyan a legkülönfélébb iparágakban, azonban a hosszú távú stratégiai szemlélet kialakításához további, professzionális segítségre van szükségük. Miként léphetnék be új (kül)piacokra? Hogyan bővíthetném a termékkínálatot? Akvizícióval vagy saját erőből bővüljek? Milyen esetben vegyek fel hitelt vagy vonjak be külső befektetőket? Hogyan öntsem terveimet, stratégiámat az üzleti és finanszírozási partnereim számára leginkább érthető formába? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához a pénzügyi értelemben vett forrásszerzés mellett a vállalat kapcsolati hálójának, és üzleti-finanszírozási know-how-jának a fejlesztése is szükséges.

Az ELITE Program elindításával a BÉT éppen ilyen problémákra kínál megoldást a vállalatoknak. A Program fő célja ugyanis, hogy olyan vállalatvezetési és finanszírozási ismereteket, illetve network-öt tegyen elérhetővé, amely nemzetközileg is versenyképessé teszi a vállalkozásokat, és megnyitja az utat a tőzsdei, valamint egyéb külső finanszírozási formák felé. A magyar tőzsde közreműködésével igénybe vehető ELITE Program segíthet például annak a felismerésében, hogy az üzleti partnerek, illetve a hitelezők és befektetők számára milyen formájú és tartalmú stratégia, üzleti terv, „pitch” lehet érdekes – figyelembe véve az egyes csoportok egyedi elvárásait.

A hazai sajátosságokhoz igazították az Európa-szerte bevált képzést

Az ELITE Program meghonosításával a BÉT a hazai vállalatok számára egy Európában már befutott, és a hazai sajátosságokhoz igazított programot tesz elérhetővé.

A gyors növekedést ambicionáló hazai vállalatok vezetői változatos formában szerezhetnek új ismereteket az előadóktól és a program többi résztvevőjétől. Az üzleti iskolák és iparági szereplők (egyetemek, bankok, befektetési szolgáltatók, corporate finance és más tanácsadók, könyvvizsgálók, ügyvédi irodák, stb.) együttműködésével folyó képzés tematikája a nemzetközi best practice-ek mellett figyelembe veszi a hazai sajátosságokat is, például a befektetők elvárásai, a piaci környezet, az adózás vagy jogi ismeretek vonatkozásában.

Az ELITE Program kiemelt figyelmet fordít a hosszú távú növekedéshez szükséges feladatok tárgyalására. Erre azért van szükség, mert a tapasztalatok alapján a napi teendők ellátása mellett sok vállalkozásnál kevés figyelem jut a nagyobb időtávot átfogó tervezésre. A Programban ezért olyan témákat dolgoznak fel a résztvevők, mint például a stratégiaalkotás, az innováció, a nemzetközi növekedés lehetőségei, a különféle szervezetirányítási modellek, a tőkebevonási lehetőségek (hitel, uniós pályázat, kockázati tőke, magántőke, tőzsdei forrásbevonás), valamint a munkavállalók ösztönzése. A vállalatok a képzésben emellett tovább mélyíthetik pénzügyi ismereteiket, így foglalkoznak üzleti tervek készítésével, valamint megismerhetik a marketing, a kommunikáció és a PR eszközeit is – az egyes témák feldolgozása során természetesen mindvégig szem előtt tartva a mindennapokban felmerülő, valós problémákat.

A Program nemzetközi környezetben mozgó befektetői kör által validált üzleti terv összeállításával végződik, és eredményeként a vállalkozás értékteremtő folyamatai igazodhatnak a finanszírozási és üzleti partnerek igényeihez. A kétéves képzésen a cégvezetők közül 1–2 személy részvétele lehetséges, ugyanakkor a Program hatása hosszú távon, és a vállalkozás legkülönbözőbb tevékenységi köreit átfogóan érvényesülhet. A cél elsődlegesen a szemléletformálás és a kezdő lépések megtétele – a tőzsdei megjelenés nem elvárás, ugyanakkor a BÉT reményei szerint a résztvevők vállalatai előbb-utóbb akár a tőzsdén is megjelenhetnek.

Az ELITE Program tekintettel van a vállalatvezetők sűrű időbeosztására, így – ahol hatékonyan megvalósítható – a képzés online, az ELITE által speciálisan erre a célra fejlesztett platformon keresztül zajlik. Ugyanakkor a személyes részvételt igénylő londoni és budapesti eseményekre is mindenképpen érdemes ellátogatni, hiszen ezeken közvetlenebb formában nyílik lehetőség a tudás megszerzésére, és az üzleti kapcsolatok megalapozására, fejlesztésére.

A BÉT közreműködésével induló ELITE Program összességében a stratégiai szemléletet előtérbe helyező, és a nagyvállalati státusz eléréséért tudatosan tenni akaró vállalatvezetők képzése, fóruma és tanácsadója.