EGYÉRTELMŰ TRENDKÉNT FOGALMAZHATÓ MEG A TAPASZTALATAINKBÓL KIINDULVA, HOGY AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN MEGJELENTEK ITTHON A KÜLFÖLDI VEVŐJELÖLTEK, JELLEMZŐEN AZ EXPORTORIENTÁLT SZEKTOROKBAN. JOGGAL MERÜLHET FEL A KÉRDÉS, HOGY MI KELL AHHOZ, HOGY EGY CÉG ÉRDEKES LEGYEN NEKIK. A MÁSIK KÉRDÉS, HOGY MEDDIG TARTHAT EZ A TENDENCIA?

 

Előtte tegyünk egy kis makro-jellegű kitekintést

Mi történik a világban, ami miatt nő az M&A kereslet?

Röviden, az olcsóbbá váló pénzforrások miatt, nagyobb nyomás nehezedik a cégekre növekedés tekintetében. Az organikus növekedéssel szemben egy akvizícióval hamarabb tudnak növekedési pályára lépni. Habár a határon átnyúló felvásárlások kis időre háttérbe szorultak a 2008-as válság utáni időkben a beszűkűlő hitel lehetőségek miatt is, de úgy tűnik, hogy ezen „ínséges idők” a múltba tűnnek.

S miért a régiónk került fókuszpontba?

A KKE régió növekedésének legfontosabb hajtóereje a Németor-szággal való rendkívül szoros kereskedelmi és gazdasági integráció. S nem szabad elfelejteni, hogy a külső keres-let is kedvezően alakult az utóbbi években. A szoros kereskedelmi kapcsolatnak az a legfontosabb oka, hogy az elmúlt években a visegrádi országok feldolgozóipara, azon belül is az autó- és járműgyártás a globális ellátási lánc meghatározó és domináns részévé vált.

Az ország tekintetében kiemelt jellentőségű német tulajdonú feldolgozóipari, autóipari, járműgyártási cégek Kelet-Közép-Európában végzik termelésük jelentős részét, és a hazánkban előállított termékeket exportálják tovább a világ távolabbi részeibe. A 2008-as válságot követően a globális növekedés nagy része a távol-keleti országokból származott, és az onnan származó erős keresletből a német exportszektor és ezen keresztül a kelet-közép-európai országok feldolgozóipara is profitált. A német exportszektor továbbra is kiválóan teljesít mivel az ázsiai exportot elsősorban az USA-ba és a nyugat-európai országokba irányuló kivitel növekedése hajtja:

Az USA-ban az élénkülő keresletet az alábbi fontosabb makró paraméterek is jelzik:

  • alacsony kamatkörnyezet
  • a munkaerőpiaci stabilitás: munkanélküliség az elmúlt években jelentősen csökkent (5%-os szint).

Nyugat-Európában az élénkülő fogyasztás támaszt keresletet a kelet-közép-európai termékek iránt, emellett

  • az Európai Központi Bank élénkítő intézkedései,
  • az alacsony infláció miatt emelkedő reálbérek és
  • a menekültválság miatt növekvő kiadások is élénkítik a növekedést.

 

Iparágak, ahol látható az élénkülő akvizíciós érdeklődés

Nem meglepő módon, azok a szektorok kerültek előtérbe (feldolgozóipar, IT és szolgáltatás) M&A tekintetében, amelyeknél jellemző az expororientált operáció, nagy növekedés és Cash Flow termelési potenciál. Tegyük hozzá, hogy ez annyira nem meglepő, mivel ezek nem egyedi jellemzők, általában a prudens befektetők – függetlenül hovatartozásuktól – ugyanezen paraméterek mentén keresnek növekedési lehetőségeket. Ami kiemeli az átlagnál a nagyobb aktivitást, az a szélesebbé váló hitel lehetőségek és az olcsóbb források kínálata.

S mi ennek a következménye? Makrogazdasági alaptörvény, hogy amennyiben nagyobb kereslet jelentkezik a piacon, akkor – ha minden más körülmény változatlan – kialakulhat egy árfelhajtó hatás.

Az kétségtelen, hogy az elmúlt évekkel ellentétben most nagyobb a vevői érdeklődés, de ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a vevők is több lehetőséget tudnak megnézni és végső soron ők is hozamelvárások alapján dolgoznak. Ugyanis a megtáltosodott eladók nem emelhetik „büntetlenül” a vélt eladási árat, mert a vevőnek is kalkulálnia kell azzal, hogy a kifizetett vételárat hogyan fogja „kitermelni”: pl. egy 10-12x EBITDA-n (nyereségszorzó) megvett társaságnak elég magas EBITDA fedezettel és jó Cash Flow termelési potenciállal kell bírnia, hogy a vevő biztos legyen abban hogy a relatíve magas árazás mellett is „hamar” visszatermeli a vételárat.

S meddig tarthat a növekvő érdeklődés: véleményünk szerint még pár évig biztosan, amíg rendelkezésre állnak:

  • a fajlagosan olcsó hitelkínálat
  • a régiós növekedési lehetőségek
  • a nyugat-európai szintnél olcsóbb, itthon elérhető, magasan képzett hazai munkaerő.

 

Almási Levente
ügyvezető igazgató
Concorde MB Partners
levente.almasi@cmbp.hu