Elemzési és felkészülési szakasz

A Társaság és iparágának megismerése teszi lehetővé számunkra a versenyképes tanácsadói szolgáltatást. A Concorde MB Partners know-how-ja és exkluzív-, előfizetéses adatbázisaink segítségével készülünk fel arra, hogy eredményes tárgyalásokat folytathassunk a potenciális vevőkkel, és azok tanácsadóival.

Egy jellemző megbízás előkészítése során a Concorde MB Partners az alábbi lépéseket (vagy azok többségét) teszi meg:

  • Tisztázzuk, hogy az eladók számára milyen feltételek elérése jelenti a sikert.
  • Tulajdonosi interjúk, iparági elemzések, adatbázisok, újságcikkek, versenytárselemzés, valamint tőzsdén jegyzett vállalatok pénzügyi adatai alapján elemezzük a Társaságot, és annak iparágát.
  • Több értékelési modellt felhasználva elkészítjük a Társaság értékelését. Ez lehet: (i) relatív összehasonlító elemzés regionális, és ha lehetséges globális tranzakciók alapján, (ii) tőzsdén jegyzett cégekkel való cégérték összehasonlítás, és (iii) diszkontált cash-flow modell szerinti vagy – ha a társaság nem, vagy csak kevéssé nyereséges – eszköz-alapú, vagy más, az adott iparágra jellemző értékelés.
  • Azonosítjuk és elemezzük a cégértéket meghatározó tényezőket, valamint megfogalmazunk egy világos, a potenciális befektetők felé jól kommunikálható jövőképet.
  • A termelési/szolgáltatási értékláncban való elhelyezkedésre, valamint a különböző szereplők számára jelentkező szinergiahatásokra alapozva felkutatjuk a lehetséges befektetőket. Saját kutatást folytatunk Európában, Ázsiában és az Egyesült Államokban, felhasználva az IMAP globális elérését, kapcsolatait és piaci ismereteit.
  • Befektetési feltételeik, és a portfolióvállalataikkal való lehetséges szinergiahatások alapján megvizsgáljuk a lehetséges pénzügyi befektetőket (magántőke alapok, vállalkozói alapok, családi irodák, vagyonos magánszemélyek, tapasztalt menedzsment jelöltek, stb.).
  • Az Ügyféllel egyeztetve értékeljük és: i) stratégiai egyezőség, (ii) szinergiahatások, (iii) korábbi akvizícióik és (iv) pénzügyi helyzetük alapján rangsoroljuk a vevőjelölteket.
  • Információs tájékoztatót készítünk, ami megfelelő betekintést biztosít a Társaságban rejlő lehetőségek megismerésére, valamint megbízható és vonzó képet fest a Társaságról.
  • A vevők számát, a jelöltek profilját és a kapcsolat felvételére vonatkozó sorrendi javaslatot tartalmazó tervet határozunk meg.

A kezdeti időszakot követően, javaslatot teszünk az értékesítési folyamat legmegfelelőbb kezdési időpontjára is. Ez függ a külső piaci tényezőktől, a Társaság értékesíthetőségétől, de magába foglalja a különböző befektetők lehetséges megközelítési módjait is, a társaságért kapható vételár maximalizálása érdekében.