Sorozatunk a különböző építőipari szakágakba enged mélyebb betekintést a publikus adatok elemzésével és az MB Partners által végzett piacfelmérések alapján.


Az elektromos szerelés piacát beltéri és kültéri elektromos szerelésre osztottuk. A beltéri elektromos szerelés vagy épületvillamosság alatt az épületek belsejében végzett elektromos rendszerek, hálózatok tervezését, építését valamint karbantartását értjük. A KSH a beltéri elektromos szerelést összevontan kezeli épületgépészet címszó alatt más építőipari tevékenységekkel, mint a fűtéstechnika, légtechnika, gáz-és vízellátás, így a beltéri elektromos szerelés piacára vonatkozó trendek csak közvetve levezethetőek az épületgépészettel kapcsolatos adatokból, előrejelzésekből. A beltéri elektromos szerelés piacméretének meghatározásához arányszámokat kalkuláltunk az Építőipari költségbecslési segédlet felhasználásával.

Beltéri elektromos szerelés
A teljes építőipari teljesítmény szintjén 2006-ben tapasztalt csökenő trend 2007-ben tovább folytatódott. A teljesítmény 9,1 százalékkal (bázisáron 15,4 százalékkal) maradt el az előző évitől, ezen belül az építmények építése 4,6 százalékkal (bázisáron 10,9 százalékkal) csökkent. A kedvezőtlen általános trend a beltéri elektromos szerelés szegmens esetében nem hozott jelentős visszaesést. Az építőipar gyengélkedése ellenére teljesítménye 2,9 százalékos1 növekedéssel becslésünk szerint 146 milliárd forintra nőtt
2007-ben. A növekedés okát abban látjuk, hogy:

  • az épületvillamosság legnagyobb piacát jelentő lakásépítés 8,2 százalékkal (alapterület szerint 5,9 százalékkal) növekedett,
  • illetve 2007-ben elkészült 260.000 m2 új irodaterület, ahol magas (14 százalékos) az épületvillamossági költséghányad.

Hasonlóan az épületgépészeti piachoz, a beltéri elektromos szerelés piaca szintén kisebb mértékben csökkent, mint az építőipar egésze, amely az alábbiakkal magyarázható:

  • Amellett, hogy 2003-2007 között 3,7 százalékkal csökkent az átlagosan 7 százalékos épület-villamossági költséghányaddal rendelkező lakásépítések négyzetméter alapon számított volumene, több mint háromszorosára nőtt az átlagosan 14 százalékos hányaddal rendelkező irodaépítése.
  • Ugyan csökkent a lakásépítés volumene, de az arány a magasabb épületvillamossági beruházást igénylő többszintes és lakóparki lakások felé tolódott el.

Mivel a beltéri elektromos szerelési piac dinamikáját a magasépítés teljesítménye határozza meg, ezért a következő években várható trendek az építőipari teljesítmény előrejelzéséből következnek:

  • 2008-ban a lakáspiac teljesítménye lesz a leggyengébb, amely előrejelzés a 2007 első negyedévéhez viszonyított alacsonyabb lakásépítési engedélyek számán (7 százalékkal) alapszik.
  • Az irodapiac esetében jelentős lesz a növekedés, 2007 első negyedévéhez képest négyszer annyi irodaterületet adtak át 2008 azonos időszakában. A jövőre vonatkozóan az irodapiaci teljesítmény csökkenése várható a növekvő túlkínálat és a romló kihasználtsági ráták következtében.

A többi építőipari ágazathoz hasonlóan, a beltéri elektromos szerelési piac növekedéséhez is hozzájárulhat az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül 2008-2013 között2 kiutalásra kerülő összeg. A teljes, 8000 milliárd  forintos összegen belül megközelítőleg 500 milliárd forint az, amely a 25 százalék önrész figyelembe vételével együtt 665 milliárd forint értékben generál építőipari beruházásokat. Mivel építőipari beruházások teljes költségének átlagosan 7-8 százalékát teszik ki az épületvillamossági költségek az ÚMFT operatív programjaihoz kapcsolódó épületvillamossági megrendelések értéke elérheti az 50 milliárd forintot.  A piac további bővülését hozhatja az nemzetközi porondon egyre felkapottabb energiatakarékos épületek Magyarországi térhódítása is, amelyek nagyobb épületvillamossági költséghányaddal rendelkeznek a hagyományos épületekhez képest.

Kültéri elektromos szerelés

A kültéri elektromos szerelés piacát elsősorban a villamosenergia-szolgáltató szektor biztosítja. 2000-től kezdődően minden évben 50 milliárd forint körül alakult a szolgáltatók hálózatfejlesztési kiadása, a 2003-2006-os évek átlaga 53,6 milliárd forint volt.
A külső elektromos szerelési piac méretére jó becslést ad, ha a fentieknek megfelelően 50-56 milliárd forintos átlagos éves hálózatfejlesztési beruházást vesszünk alapul, amely biztos megrendelés-állományt jelent az elektromos szerelő piac szereplői számára.
A következő években a külső elektromos szerelés számára növekedési potenciált jelenthet az alternatív energiafelhasználás teljes energiafelhasználáson belüli részarányának növelése, amely az új zöldmezős blokkok létesítéséhez kapcsolódó tervezési, fejlesztési, valamint az elosztóhálózatba történő csatlakoztatási munkálatok révén biztosít új megrendeléseket.

MB Parners kutatás

Az ágazatban működő 1 milliárd forint árbevételt meghaladó 25 társaság 2006. évi teljesítményének elemzése azt mutatja, hogy az összesített árbevétel (115,9 milliárd forint) 60 százalékát a legnagyobb hat társaság, míg a 80 százalékát a legnagyobb 12 vállalat generálta. Az egy főre jutó árbevétel szerinti rangsorban az elektromos szerelés a sor végén áll az építőipari ágazatok között a 2006-ban elért 26 millió forinttal, amely 18 millió forinttal kevesebb a teljes építőiparra jellemző értéktől. Az elektromos szerelés árbevétel arányos üzemi eredmény tekintetében az építőipari ágazatok középmezőnyében helyezkedett el az átlagos 4,81 százalékos fedezettel, meghaladva a teljes építőiparra jellemző 4,24 százalékos mediánt.

Az elektromos szerelési szegmens legnagyobb 25 vállalata esetében az MB Partners kérdőíves felmérést végzett. A felmérés eredményei alapján a válaszolók 43 százaléka számít az elektromos szerelő piac csökkenésére szemben azzal az 57 százalékkal, akik ha eltérő mértékben is, de növekedést jósolnak 2008-ra. A válaszolók optimistábbak a piac 2009-es helyzetének megítélésénél, 60 százalékuk növekedést, 40 százalékuk stagnálást prognosztizál, vagyis csökkenésre egyikük sem számít. Ez némiképp ellentétben áll az építőipar különböző szegmenseiben megkeresett és a kérdőívet visszaküldő 50 vállalat vezetőjének véleményével, akiknek jelentős része (38 százalék, illetve 48 százalék) szerint a növekedési ütem 2008-ban és 2009-ben a lakásépítési piacon lesz a legalacsonyabb. Mivel az elektromos szerelés növekedése leginkább az építőipari teljesítményhez, azon belül is főként a magasépítéshez kötődik, a lakásépítési szegmens csökkenése, vagy stagnálása negatív hatással lehet az elektromos szerelés növekedési ütemére is, amelyet csak a magasépítés egyéb, nagyobb épületvillamossági költséghányaddal jellemezhető részpiacai (irodaépítés, ipari ingatlanok, kereskedelmi létesítmények és szállodaépítés) kompenzálhatnak.