Cegertek_80_04A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGA („NAIH”) 2015-ÖS ÁLLÁSFOGLALÁSA FONTOS IRÁNYMUTATÁS ADOTT A WEBÁRUHÁZAK ÉS MÁS ON-LINE SZOLGÁLTATÁSOKAT ÜZEMELTETŐ WEBSITE-OK FELVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN. A NAIH ÁLLÁSFOGLALÁSÁBAN AZT VIZSGÁLTA, MILYEN FELTÉTELEKKEL LEHETSÉGES ADATVÉDELMI SZEMPONTBÓL WEBÁRUHÁZAK ESZKÖZÁTRUHÁZÁS (ASSET DEAL), AZAZ NEM TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSA (SHARE DEAL), ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ELADÁSA ESETÉN AZ ADOTT WEBÁRUHÁZ EGYIK LÉNYEGES ESZKÖZÉNEK, A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓIRA VONATKOZÓ ADATBÁZISÁNAK ÁTADÁSA. AZ ÁLLÁSFOGLALÁSBÓL KÖVETKEZŐ FŐBB SZEMPONTOKAT AZ ALÁBBIAKBAN FOGLALJUK ÖSSZE.

Az adatbázis fennállása és jogszerűsége

A webáruház, on-line szolgáltató vevői adatbázisának átruházása a továbbműködtetés, üzletszerű működés (going concern) céljából elengedhetetlen. Az adatbázis része az átruházható vagyonösszességnek. Adatvédelmi szempontból az adatbázis akkor átruházható, ha az abba felvett adatok rögzítése és az egyes magánszemélyek hozzájárulása az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történt. Az állásfoglalás megerősíti, hogy a jogszerű adatfelvétel és az adatkezeléshez beszerzett hozzájárulások alapján felállított ügyféladatbázisok lényeges eszközei az on-line szolgáltatóknak. Az elismerés kiemeli ezen adatbázisok jelentőségét az átvilágítás és az eladó szerződéses szavatosságainak illetve megtérítési kötelezettségeinek szempontjából.

Az ügyféladatbázis résztvevőitől nem szükséges hozzájárulást beszerezni a vevőnek

A NAIH állásfoglalása szerint az eladónak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az ügyféladatbázist átadja a vevőnek. Adatvédelmi szempontból ugyanakkor az ügyfeleknek szintén jogos érdeke fűződik adataik kezelésének kontrollálásához. Jogszerű eljárással e két érdek egyensúlyát kell biztosítani.

A NAIH álláspontja szerint a kívánt egyensúly akkor valósul meg, ha az eladó – még az átadás, tehát a tranzakció zárása előtt – tájékoztatja a regisztrált ügyfeleket a tervezett adatátadásról, annak körülményeiről, az átvevő személyéről. Ez alapján az ügyfeleknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy még a zárás előtt tiltakozzanak az átadás ellen, ebben az esetben az átadás nem lehetséges, az átadott adatbázist az ügyfél adataitól meg kell tisztítani.

Az átvevő ugyanakkor csak a korábbi feltételekkel azonos módon kezelheti az átvett ügyfelek adatait, bármilyen módosítás az egyes magánszemélyek új hozzájárulásához kötött. A NAIH tehát elismeri az adatbázis átadásához fűződő érdeket, és van olyan eljárási mód, amely mellett lehetőséget lát az adatbázis értékesítésre.

Jogszabályi nyilvántartások

Az állásfoglalás további megállapításokat tesz a jogszabály alapján megőrzendő ügyféladatokra, például az egyes vásárlásokkal kapcsolatos bizonylatok megőrzésére vonatkozóan. E körben a NAIH a felek megállapodásától teszi függővé, hogy a jogszabály alapján kötelezően megőrzendő adatokat melyik fél jogosult (és köteles) kezelni és megőrizni.

Ez a kérdés gyakori adatvédelmi kérdés nem csak webes szolgáltatók, de például banki vagy biztosítási szerződésállományok esetében is. Az állásfoglalás pozitívuma, hogy a jogszabályon alapuló adatkeze-lések és adatok átadását elismeri, ugyanakkor feltételezhető, hogy az egyes esetekben az érintett jogszabály rendelkezései nem fogják megadni a felek számára a választás lehetőségét, hiszen egyik vagy másik félnek írják elő az adatok megőrzését, sőt lehetséges az is, hogy mindkét félre vonatkozóan van olyan jogszabályi rendelkezés, ami adatkezelést, adatmegőrzést tesz lehetővé. Ezekben az esetekben a jogszabály rendelkezését a felek biztosan nem hagyhatják figyelmen kívül.

Tranzakciós következmények

A NAIH állásfoglalásnak a hasonló ügyekben kötött tranzakciós szerződésekre számos hatása lesz.

Az állásfoglalásban felvázolt folyamat lefolytatása a tranzakció zárásának, teljesülésének feltétele lesz.

A hozzájárulási és tiltakozási folyamatot be kell építeni a felek által kölcsönösen jóváhagyott aláírás és zárás közötti köztes időszakba. Az adatbázis felvételével kapcsolatos szavatossági, átvilágítási kérdések továbbá kiemelt szerephez jutnak a tranzakciós  tárgyalások során. Nem kizárható az sem, hogy a lemorzsolódó, az átadás ellen tiltakozó ügyfelek száma az árazás, árkorrekció részévé válnak, és hatással lesznek a tranzakciós vételárra is.

Az állásfoglalás értékelése

A NAIH állásfoglalásának következtében az on-line piacon folytatott M&A ügyletekben az adatbázisok átruházása átláthatóbb és biztonságosabb lett. Ugyanakkor a NAIH által felvázolt folyamat számos gyakorlati kérdést vet fel, és valójában e kérdések merev vagy rugalmas kezelése fogja eldönteni, hogy a hatósági állásfoglalás valóban segíti, vagy inkább megnehezíti az ilyen tranzakciók jövőbeli végrehajtását.

Horváth Gergely
ügyvéd
Lendvai És Társai Űgyvédi Társulás
gergely.horvath@lendvaipartners.com

Lendvai András
partner
Lendvai És Társai Űgyvédi Társulás
andras.lendvai@lendvaipartners.com