2008. január 1-től a kedvezményes 10%-os társasági adó a korábbi 5 millió forint adóalap helyett már 50 millió forint adóalapig alkalmazható, ennek megfelelően akár 5 millió forinttal több pénz maradhat a vállalkozásoknál, azonban a kedvezményes adókulcs alkalmazása bizonyos feltételek teljesítéséhez kötött.


Feltételek

A kedvezményes adókulcsot azon adózók vehetik igénybe, amelyek:

(i) nem vesznek igénybe adókedvezmény, amelyet vagy nem jogosultak igénybe venni (ekkor is megfelel a feltételnek az adózó), vagy jogosultak lennének igénybe venni az adókedvezményt, de döntésük alapján lemondanak arról. Fontos kiemelni, hogy az adóalapra vonatkozó egyéb kedvezmények továbbra is érvényesíthetőek, például a kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye.

(ii) a második feltétel szerint az adóévben legalább 1 fő foglalkoztatott átlagos állományi létszámmal rendelkeznek. Ebbe a létszámba beletartozik minden foglalkoztatott, így többek között a négyórás részmunkaidőben dolgozó munkavállaló is, de a nyugdíjas tagok nem.

(iii) az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér 150%-nak megfelelő összeg után vallanak be nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot, amely az adóévre évesített összeg és a létszám szorzata. Bizonyos esetekben (lsd. 64/2004 Korm. Rendelet 3. és 5. melléklete) az adózónak elegendő a 150% helyett 100%-kal kalkulálnia.

(iv) adóalapja az adóévben és az azt megelőző adóévben legalább a jövedelem (nyerség-) minimum összegével megegyezik, vagy azt meghaladja.

(v) az adóévben megfelelnek az államháztartásról szóló törvényben rögzített rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

(vi) az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részének – illetve ha az adóalap nem éri el az 50 millió forintot – akkor az adóalap 6%-ának megfelelő összeget az adóév utolsó napján az eredménytartalék terhére lekötött tartalékként mutatnak ki, valamint a lekötött tartalékot a lekötést követő 4 évben beruházási célra fordítják, vagy korábban munkanélküli-, pályakezdő, vagy legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása során a személyi jellegű költségeket fedezik, illetve pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján fennálló kötelezettség csökkentésére szánják, ami lehet pénzügyi lízing is.

Érdemes-e alkalmazni a kedvezményes kulcsot?

A szabályrendszer nem túl bonyolult, könnyen áttekinthető, hogy egy adott adózó megfelel-e a rögzített szabályoknak. A kedvezmény alkalmazása után – feltételezve, hogy az adózó kvalifikálta magát – már csak a lekötött tartalék felhasználására kell figyelemmel lenni, azonban vélelmezhető, hogy a kedvezményt alkalmazó adózók a lekötött tartalék összegét ténylegesen beruházásokra vagy a fentiekben felsorolt célok egyikére tudják fordítani, valamint annak nyilvántartását figyelemmel követik. Amennyiben a felhasználás az előírt határidőn belül nem következik be, vagy nem a rögzített szabályoknak megfelelően kerül felhasználásra, abban az esetben az adókülönbözetet (6%), valamint a késedelmi pótlékot meg kell fizetni a fel nem használt, a céltól eltérően felhasznált, továbbá a fel nem használt összegek vonatkozásában.

Visszamenőleges alkalmazás lehetősége

Fontos, hogy a kedvezményes adó-kulcsot visszamenőlegesen is lehet alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy amennyiben az adózó 2007. év vonatkozásában nem alkalmazta az akkor még 5 millió forint adóalapig érvényesíthető kedvezményes adókulcsot, akkor az adókötelezettség önellenőrzéssel történő helyesbítéssel az elévülési időn belül még csökkenthető, ez természetesen igaz a 2008. év vonatkozásában is.

Némi gyógyír

Amennyiben a kedvezményes adókulcsot a 2008. év vonatkozásában alkalmazzuk, továbbá a 2007. év viszonylatában is kalkulálunk a megtakarítással, úgy maximálisan akár 5,3 millió forint adómegtakarítást is elérhetünk a két év viszonylatában, amely megtakarítás némileg ellensúlyozza a sokakat terhelő különadó többletterhét, vagy esetleg az adózók egyik „kedvenc” adókötelezettségét a helyi iparűzési adót. Ugyanakkor zárógondolatként érdemes megemlíteni, hogy Albánia egységes 10%-os adókulcsot vezetett be 2008. január 1-től, bonyolult és jelentős adókedvezmények nélkül.

Kalocsai Zsolt, vezérigazgató
DTM Adótanácsadó- és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.