A MEGAKRÁN ZRT. KÖZEL 25 ÉVES MEGALAPÍTÁSA ÓTA A MAGYARORSZÁGI EMELÉSTECHNIKAI, DARUZÁSI, GYÁRTÓSOR- ÉS GÉPTELEPÍTÉSI PIAC EGYIK MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐJÉVÉ NŐTTE KI MAGÁT. A PROJEKTJEI ELVÉGZÉSE SORÁN A TÁRSASÁG KOMPLEX TERVEZÉSI ÉS MÉRNÖKI FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE IS VÁLLALKOZIK, ÍGY KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOKAT KÉPES KÍNÁLNI ÜGYFELEI RÉSZÉRE. SZIGORÚ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAVÉDELMI SZABVÁNYOKKAL, SZEKTORÁBAN EGYEDÜLÁLLÓAN MAGAS BIZTOSÍTÁSI FEDEZETTEL ÉS A TÁRSASÁG MÉRETÉHEZ VISZONYÍTVA NAGYON MAGAS SZINTŰ KONTROLLING RENDSZERREL MŰKÖDIK. A MEGAKRÁN 2017 TAVASZÁN KAPCSOLÓDOTT AZ ELITE PROGRAMHOZ, MELYET MEGELŐZŐEN EGY ÁTFOGÓ SZERVEZETFEJLESZTÉSI FOLYAMATBA IS BELEKEZDTEK. AZ EDDIGI TAPASZTALATAIKRÓL LANGMÁHR TAMÁST, A MEGAKRÁN TULAJDONOSÁT ÉS VITKOVICS PÉTERT, A TÁRSASÁG SZERVEZETFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS IGAZGATÓSÁGI TAGJÁT KÉRDEZTÜK.

Milyen megfontolásból döntöttetek az ELITE Programhoz való csatlakozásról? Mi volt ennek a menete?

L.T.: Sok jól felépített, sikeres cégnél tapasztalható, hogy egy bizonyos szint elérését követően megtorpannak, sőt akár hirtelen össze is omolhatnak. Az utódlás kérdése sokszor nem megoldott, illetve problémát jelenthetnek az alapító tulajdonos és az örökös közötti generációs különbségek is. A Megakrán ugyan még nem szembesült az utódlás problémájával, de a vállalat intenzív növekedése egyre több tőke bevonását igényli. Ezek egyikeként a tőzsdére lépést azonosítottuk, ami hosszú távon lehetőséget biztosíthat számunkra a növekedés finanszírozására. Az ELITE Program „szerencsés időzítéssel” indult, jól illeszkedett a Megakrán eltervezett és már megkezdett átalakítási folyamataihoz.

Mik voltak ezek az átalakítási folyamatok?

V.P.: A Megakrán elsődleges célja egy, a tulajdonostól független, önálló menedzsment kialakítása volt. Tamás alatt közvetlenül volt egy menedzsmentcsapat, amelyet a vállalat élére kellett hozni önálló döntési és irányítási jogkörrel, hogy átvegyék Tamás ügyvezetői feladatait. Az átalakítások során, illetve azt megelőzően sok új tag érkezett a menedzsmentbe, akik elsősorban inkább folyamatokat irányítanak, a régi tagok pedig inkább a szakmai vezetésért felelnek. Az új tagok lendülete nélkül nem lett volna lehetőség ezen szervezeti átalakítások hatékony véghezvitelére. Az új alkalmazottak kiválasztásánál az elsődleges szempontunk, hogy tudásukkal segítsék a vállalat működésének fejlesztését és tökéletesítését, és ezt a csatlakozásuk után igyekszünk maximálisan támogatni.

A piacon egyre komplexebb és nehezebb feladatok merülnek fel, amelyek innovatív megoldásokat követelnek. Az egyik legfontosabb piaci megkülönböztetőnk a jól definiált folyamatok prezentálása és a kiemelkedő szakmai tudás, amely sokszor az árnál is fontosabb tényező a nyugat-európai ügyfelek számára. Nálunk nem csak a falon lóg az ISO-tanúsítvány, de aszerint is csináljuk a folyamatokat.

Hogyan segített ebben az ELITE?

L.T.: A legfontosabb célkitűzéseink jól összecsengtek az Xtend ajánlásaival, ugyanakkor az ELITE-modulokon tanultak sokat finomítottak a megvalósítás részletein. A sikeres szervezeti átalakítások nyomán folyamatosan tudjuk növeli a hatékonyságunkat.

Milyen eredménnyel tudjátok implementálni a megszerzett tudást a társaság mindennapi működésébe?

V.P.: A legfontosabb eredmény a stabil, független és motivált menedzsmentcsapat létrehozása. A legnehezebb feladatot a régi berögződések, a kisvállalkozói megoldások levetkőzése jelentette. A menedzsment a tanultakat is felhasználva mostanra már önállóan tervezi meg a Megakrán stratégiáját, így a megvalósítás folyamatát is kellőképpen a magukénak érezhetik.

Jellemzően ki vesz részt a képzéseken, vannak-e dedikált alkalmazottak az egyes modulokhoz?

L.T.: Az ELITE képzéseire igyekszünk minden menedzsmenttagot bevonni. Az egyes képzésékről az aktuálisan részt vevő csapattagok egy oktatási anyagot állítanak össze, hogy aztán megoszthassák a tudást kollégáikkal.

Hogyan változott a társaság piaci megítélése? Érzitek-e, hogy az ELITE Program hatására nőtt a társaság ismertsége, jobban elismerik-e a társaságot?

L.T.: Az ELITE elsősorban a pénzügyi szektor szemszögéből növelte a Megakrán ismertségét, amit alátámaszt, hogy a csatlakozás óta már érkezett is pénzügyi befektetői megkeresés. De a vevői/szállítói oldalról is kaptunk már visszajelzést, hogy olvasták a rólunk szóló cikkeket. A konkurencia ugyanakkor különös érdeklődéssel követi a Megakrán tevékenységét, és igyekszik másolni a bevált formulákat. Ez mindenképp azt jelzi, hogy jó úton járunk.