Az adójogi átvilágításokra döntő módon cégfelvásárlási vagy hitelfelvételi okokból került sor korábban. Egy cégfelvásárlás esetén a lehetséges vevő, hitelfelvétel esetén pedig a potenciális hitelnyújtó igényli az átvilágítást, annak érdekében, hogy releváns információk (pl. kockázatok) birtokában kellően megalapozott döntést tudjon hozni a tranzakcióról.


Gyakorló adótanácsadóként azonban úgy véljük, hogy a jó gazda gondosságával eljáró cégtulajdonos életéből nem hiányozhat az időszakonként visszatérő adójogi „Health Check Review” – ahogy mi nevezzük.

Health Check Review egy speciális típusú adóátvilágítás. Azért speciális, mert tulajdonosi igény és megrendelés alapján kerül elvégzésre, illetve célirányosan limitált „scope”-ot (áttekintendő folyamatok és adónemek listája) követ. Ahogyan a neve is mutatja – egy cégszintű állapotfelmérésről van szó, amely beazonosíthatja azokat a rendszerszintű vagy a napi rutin miatt rejtve maradó adókockázatokat, amelyek ismeretében javaslatok tehetőek a korrekciókra, illetőleg fel lehet készülni egy várható adóellenőrzésre és még annak kezdete előtt javítani az esetleges hibákat.

Egyszerű példával élve; egy rendszeres orvosi szűrővizsgálathoz hasonlítható, ahol alapos ellenőrzés történik, de azért nem röntgenezzük meg vagy műtjük meg helyben a pácienst, hanem a tapasztalatokat összegzi az orvos, és megbeszélés tárgyát képezi az eredmény. Lehetnek észrevételek, amelyek valóban komolyak és sürgős beavatkozást igényelnek, de biztosan lesz néhány olyan pont, ami életmódváltással, vagy csak egy kis odafigyeléssel jelentősen javítható.

Hogyan lehetséges mindez egy egész vállalkozás esetében? – tehetjük fel a kérdést. A válasz egyszerű: egy cégfelvásárlást vagy hitelnyújtást megelőzően a vevő/hitelnyújtó minden kérdésben szeretne tisztán látni, a legapróbb részleteket is meg kívánja vizsgáltatni. Így az ilyen átvilágítások minden adónemre kiterjednek és általában legalább három adóévet ölelnek fel, de nem ritkák az elévülési időn belüli valamennyi, adóellenőrzéssel le nem zárt időszak vizsgálatát érintő átvilágítások sem.

Ezzel szemben a Health Check Review átvilágítások csupán egy adóévre, praktikusan az utolsó lezárt üzleti év vizsgálatára terjednek ki és a legfontosabb adónemekre fókuszálnak. A teljesség igénye nélkül a célkeresztünkben jellemzően az „öt fő adókötelezettség” szerepel, melyek az általános forgalmi adó, a társasági adó, a helyi iparűzési adó, személyi jövedelemadó és a transzferár dokumentáció.

A vizsgálat fő erénye a gyorsaság és lényegre törő szemlélet. A munkakezdéstől a riport átadásáig csupán néhány nap telik el, hiszen a vizsgálat lényege, hogy az alapfolyamatok adókezeléséről egy általános képet adjon a tulajdonosoknak. Éppen a célzott fókusz és limitált időkeret miatt az átvilágítás leghatékonyabb módja a helyszíni vizsgálat, lehetőség szerint a felelős beosztottakkal (könyvelők, gazdasági vezetők) való személyes egyeztetés lehetőségével. A mind divatosabbá váló adatszoba annak időigényessége miatt nehezen beilleszthető a Health Check Review módszertanába.

A vizsgálatról szöveges összefoglaló (riport) készül, melyben a vizsgált folyamatok és feltárt hiányosságok/ hibák kockázati fokuknak megfelelően kerülnek ismertetésre. A riport szembesítheti a cégvezetést az eljárások megfelelőségével és ezzel együtt felkészíti őket egy adóellenőrzés lefolytatásakor felmerülő kérdésekre és kockázatokra. A riport alapján a cégvezetés döntésétől függően lehet egyes területeket mélyebben és részletekbe menően megvizsgálni.

Természetesen akkor sincs ok a komolyabb elkeseredésre, ha az átvilágítás megállapításokkal zárulna, hiszen még éppen időben, az adóhatósági vizsgálat előtt került a hibás gyakorlat felfedezésre, ennek megfelelően pedig lehetőség van a korrekcióra, a benyújtott adóbevallások önellenőrzés útján történő javítására is. Célszerű ugyanakkor visszacsatolásként a következő évben egy célirányos átvilágítást újra lefolytatni, amelyben feltárásra kerülhet, hogy az észlelt hiányosságok közül melyek kerültek módosításra, és az új eljárás mindenben megfelelő-e.

Van azonban egy esetenként még ennél is fontosabb szerepe az átvilágításnak. Nem csak egy esetleges ellenőrzés rémképe ellen kiváló, hanem alkalmas arra, hogy egyes ki nem használt megtakarítási lehetőségekre, hatékonyabb adókezelésre rámutasson, nettó megtakarítást eredményezve ezáltal a vállalkozásnak.

A Health Check Review nevű adóátvilágítás minden vezetőnek ajánlható, aki tisztán akar látni és nem kíván vállalkozásának rejtett kockázatai felett szemet hunyni, biztosítva ezáltal a prudens működésbe vetett hit megerősítését vagy éppen az esetleges kockázatok feltárását és időbeli korrekcióját. Ugyancsak ajánlható olyan esetekben, amikor egy jövőbeni cégeladás előtt szeretnék tisztába tenni az adózási dolgokat, hiszen az eladó érdeke, hogy már első látásra is olyan összképe alakuljon ki a vevőjelöltnek a társaságról, hogy az egy jól prosperáló, költségvetési kapcsolataiban, általánosságban a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő cég, ezért különösebb rejtett kockázatok felbukkanásától nem kell majd tartania a felvásárlás után.

Egy jól meghatározott scope alapján lefolytatott adóátvilágítás pedig egy nagyon jó visszaigazolás lehet a lehetséges vevő felé, hogy a korábbi tulajdonosok kellő hangsúlyt fektettek a törvényes működésre, amelyet egy nagyobb megállapításoktól mentes riport tökéletesen alá tud támasztani.

Gerendy Zoltán
ügyvezető
BDO Magyarország
www.bdo.hu