Sidney J. Weinberg (1891-1969) a Goldman Sachs bankház legendás vezére, akit a New York Times “Mr. Wall Street”-ként, a Fortune magazin az “igazgatók igazgatójaként” aposztrofált, a modern vállalatirányítás egyik atyja. Weinberg heti 3 dolláros kalap és kalucsni-tisztítóból Goldman vezérigazgatóvá küzdötte fel magát, mely pozícióban 39 éven át, haláláig dolgozott. Weinberg egy időben 31 nagyvállalat, köztük a Ford Motor Co. és a General Electric igazgatótanácsának volt tagja. E havi cikkünkben a Harvard Egyetemen 1949-ben a külső igazgatósági tagok tevékenységéről tartott beszédéből szemezgettünk.


Az igazgatók eszközei

A működési rend tartása mellett az IT tagoknak további eszközökre is szükségük van.  Legfontosabb, hogy a menedzsment együttműködjön velük. Az igazgatók időben értesüljenek a tervezett üzletpolitikai döntésekről és a vállalat problémáiról, az azokról történő véleményalkotáshoz szükséges tényekkel és számadatokkal együtt.  Az igazgatóság tagjainak kész helyzetek helyett lehetőséget kell adni, hogy hozzájáruljanak a lehető legjobb üzletpolitikák kialakításához és a helyzetek optimális megoldásához.  A vezérigazgató akkor jár el helyesen, ha a lényeges új javaslatokról az IT ülések előtt egyenként egyeztet az igazgatósági tagokkal. Minden fél nyer, ha a szükséges módosítási javaslatokra nem az igazgatósági ülésen, kínos körülmények között kerül sor.  Az igazgatótanács tagjait az ülés során már nem érheti meglepetés.

Az operatív vezetés teremtsen lehetőséget a feltörekvő fiatalok számára, hogy bemutatkozhassanak az igazgatóság tagjainak.  Ez motiválja a tehetségeket és betekintést nyújt az igazgatóknak a top menedzsment alatti szervezetbe.   Erre jó alkalom, ha az éves közgyűlés után az igazgatóság és az operatív vezetés a vezérigazgató meghívására közös vacsorát tart.  Weinberg ezt a gyakorlatot Charles E. Wilsontól a General Electric vezérigazgatójától, a II. világháborús haditermelési tanács elnökétől leste el.

Az elsőszámú feladat

Az igazgatóság a legtöbbet azzal tehet a vállalatért, ha megfelelő felső vezetést választ az élére és ezt utána – ameddig eredményesen működnek – mellszélességgel támogat.  Egy vállalat csak annyira jó, mint a menedzsmentje.  Az igazgatóságnak kell döntenie a vezetés javadalmazásáról és a legfontosabb és a napi üzletmenettől eltérő és üzletpolitikai kérdésekben, amelyek végrehajtását folyamatosan felügyelnie, eredményességét vizsgálnia kell.  Egy igazgatósági tag legyen jó diplomata, aki kezelni tudja az erős személyiségeket, olykor a “primadonnákat” is.

Egy vállalat, ha csak teheti, fizesse meg az igazgatósági tagok munkáját, akkor is, ha a viselt felelősség teljesen nem ellensúlyozható. Egy lelkiismeretes igazgató keményen kell, munkálkodjon az igazgatósági üléseken kívül is.  Az igazgatóság gyakran bíz meg állandó, vagy eseti bizottságot, hogy bizonyos kérdéseket járjon körül és azokról készítsen jelentést, fogalmazzon meg javaslatokat az igazgatóságnak. A bizottságokban való részvétel gyakran az igazgatósági tagok leg-időigényesebb feladata.  Egy széles részvényesi körrel bíró társaság igazgatójának lenni félig-meddig közszolgálatnak minősül, és aki ezt nem hajlandó elfogadni az jobb, ha nem vállal tisztséget.

Az igazgatási tevékenység

Egy igazgatónak figyelembe kell vennie döntése hosszú távú hatásait és a közérdeket. Szociális érzékkel kell bírjon és tudatában kell lennie döntései emberi hatásaival. Egy igazgatóság döntései emberek életét befolyásolják.

Az IT elé gyakran kerülnek vitatott témák és időnként egy igazgatónak fel kell vállalnia a konfrontációt.  Ha váratlan terv kerül az igazgatóság elé, akkor az igazgatók kérjenek időt a javaslat további tanulmányozására. Ha a vezérigazgató nem kíváncsi egy igazgató véleményére, akkor legjobb ha az igazgató kész lemondani tisztségéről és nyilvánosságra hozni döntésének hátterét.

Házi feladat

Egy sok igazgatóságban aktív ember számára elképzelhetetlen, hogy munkaidőben képes legyen felkészülni az ülésekre. “Van, aki bélyeget gyűjt, én hétvégeken és éjszakánként vállalati jelentéseket, terveket, kimutatásokat, és beszámolókat olvasok” – mondta Sidney Weinberg a Harvard hallgatóinak.  Az ülésekre való felkészülés mellett egy igazgatónak építenie kell informális kapcsolatait a társaság menedzsmentjével és az IT tagjaival.  Egy lelkiismeretes igazgató ugyanannyi időt tölt a vállalat dolgaival az üléseken és azokon kívül.

Az igazgatótanács feladata, hogy megvitassa a vállalat fontos ügyeit és formális döntéseket hozzon.  Az igazgatósági tagok feladata, hogy konstruktív, kihívó kérdéseket tegyenek fel, amely nem csak a Társaság gyengéire, de erősségeire is rámutat. Egy külső igazgatósági tag a menedzsment tanácsadója, de nem bonyolódjon bele a Társaság napi ügyeibe.

Részvénytulajdon

Egy igazgató nem a részvénytulajdonláson keresztül, hanem személyes szolgálatain keresztül fejti ki tevékenységét. Nem meghatározó, hogy egy igazgató hány részvény tulajdonosa, de nem árt, ha lehetőségeihez mérten vásárol részvényeket.

Sok vállalat nehezen talál és tart meg kompetens igazgatósági tagokat.  A jó igazgatók megtartásának titka, hogy együtt kell velük működni és informálni kell őket. Egy igazgatósági tagnál fontos, hogy széles látókörrel és nagy reményekkel bírjon és higgyen a hazájában.  “Az, hogy két lábbal áll a földön nem jelenti, hogy nem tekinthet a távolba”.

Préda István, Concorde MB Partners

Forrás: “The functions of a corporate director”: an address before the Harvard Business School Club of Cleveland, May 31, 1949. – thefreelibrary.com