A MAGYAR CÉGEK TOVÁBBRA IS RENDKÍVÜL KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL JUTHATNAK FINANSZÍROZÁSHOZ, EZT AZ IDŐSZAKOT PEDIG SOK CÉG IGYEKSZIK KIHASZNÁLNI. VAJON MEDDIG TART EZ A PERIÓDUS? ÉS HOGYAN KÉSZÜLNEK A JÖVŐRE A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK? MATA ERIKÁVAL, A BUDAPEST BANK VÁLLALATI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓJÁVAL BESZÉLGETTÜNK.

Értékesítési oldalon dolgozik sok éve, így szoros kapcsolatot ápol a vállalati partnerekkel. Mondhatni, hogy első kézből ismeri a minden-napjaikat, problémáikat, álmaikat. Tapasztalatai szerint mi foglalkoztatja leginkább a magyar vállalkozásokat?

Találkozásaink során a cégvezetőkkel való beszélgetés rendszerint négy nagy témakör mentén zajlik. A gazdasági környezet változásai, a munkaerő elérhetősége és megtartása, a generációváltás és a szabályozásból fakadó adminisztratív terhek foglalkoztatják őket leginkább. Mivel ezek a témák jelentős hatással vannak a vállalkozások közép- és hosszú távú kilátásaira, beruházásaikra, ezért finanszírozói oldalról is fontos foglalkoznunk velük.

Vegyük sorra ezeket a kérdéseket. Mit gondolnak a cégvezetők és a bank a gazdasági klíma változásáról?

A gazdasági prognózisok, hangulatindexek nyomán változást várnak a kkv-vezetők. Mi magunk banki oldalról úgy véljük, hogy legalább egy-másfél évig kitart még a mostani időszak, de nyilvánvaló, hogy ennek a periódusnak, az olcsó forrás, az alacsony kamatkörnyezet idejének egyszer vége lesz. Arra a kérdésre, hogy ez mikor következik be, mi sem tudjuk a választ, de az egyértelmű jel, hogy a FED már elkezdte a kamatemelést. Igaz, az EKB vagy az MNB még nem tartotta szükségesnek a monetáris politika szigorítását, mert az inflációs célok még tarthatók, és az alapfolyamatok is rendben vannak, de hosszabb távon kamatemelésre számítanak a cégek, így valamivel óvatosabban terveznek, és kiszámíthatóságot szeretnének. Ez a fix kamatozású, hosszabb lejáratú kölcsönök felé tereli őket, ami összhangban áll a szabályozói törekvésekkel, vagy például az NHP újbóli bevezetésével is, de mi magunk is arra ösztönözzük a vállalkozásokat, hogy ha nagyobb beruházásban gondolkodnak, akkor válasszanak 7-10 éves lejáratú, kiszámítható kamatozású hitelkonstrukciót.

Hogyan állnak a cégek a munkaerő-piaci kihívásokkal?

A magas fokú foglalkoztatottság kétség kívül okoz nehézségeket. Azok a feladatkörök, amelyek nem igényelnek magas fokú szakértelmet, egy idő után kiválthatók automatizációs megoldásokkal, ehhez azonban beruházásokra van szükség. Mi arra ösztönözzük a vállalkozásokat, hogy ne féljenek megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, hiszen a jelenlegi kedvező kamatperiódus és a banki források elérhetősége ezt most mind támogatja. A cégvezetőknek ezen kívül egyre inkább szembe kell nézniük a magas fokú szakképzettséggel bíró munkaerő elérhetőségével kapcsolatos kihívásokkal is.

A megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek megtartása, ösztönzése szorosan összefügg a hatékonysággal, az eredménytermelő képességgel, hiszen humánerőforrás nélkül a legmodernebb technológia sem működtethető. Azok a cégek kerülnek előnybe, amelyek képesek vállalati kultúrát építeni, és lépést tartanak az iparágat érintő aktuális trendekkel munkavállalói szinten is, azáltal, hogy biztosítják az ehhez szükséges képzéseket. Mivel ezek a tényezők meghatározhatják egy vállalat kilátásait, ezért fontos őket figyelembe vennünk finanszírozói oldalról is.

Sok cégtulajdonosnak az utódlással is foglalkoznia kell, ami rendszerint igen időigényes, hosszú folyamat. Hol tartanak most ebben az Önök ügyfelei?

Tapasztalataink szerint a cégvezetők gyakran alábecsülik az utódlás lebonyolításához szükséges időt még akkor is, ha a generációváltás családon belül megy végbe. Ezt támasztja alá ötszáz magyar tulajdonú kkv-vezető megkérdezésével végzett kutatásunk is, amely alapján a cégvezetők hatvan éves koruk felett kezdenek el ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha pedig családon belül nincs utód, fókuszba kerülnek olyan kérdések, mint a cég valós értéke és eladhatósága. Igyekszünk ezekben a kérdésekben segítséget nyújtani többek között szakértő partnereinkkel közösen szervezett üzleti rendezvényeinken, hiszen a bank számára is az a megnyugtató, ha az ügyfél minél tudatosabb megoldásokra törekszik.

Mennyire terheli le a szabályozói követelményeknek való megfelelés a kkv-kat?

A felkészültség megteremtése komoly erőforrásokat igényel, és ez az adminisztrációs teher a legtöbb esetben független a vállalat méretétől. A GDPR, a pénzmosás elleni küzdelem, az adózási, jogi, biztonsági előírások adminisztrációs terhei minden cégnél jelentkeznek. Ezek a kötelezettségek egy nagyobb vállalat esetében akár többletberuházást is indukálhatnak, hiszen a vállalatirányítást vagy a technológiai hátteret alkalmassá kell tenni a szabályozói környezetnek való megfelelésre. Ezt többféle uniós program is támogatja, így a vállalkozások akár új, saját fejlesztésű, akár adaptív technológia alkalmazására is kaphatnak EU-s forrást, amelyek a Budapest Banknál is elérhetők.

A cégek beruházásai hogyan függnek össze ezekkel a kérdésekkel? Mi van most előtérben inkább: a kapacitásbővítés vagy a modernizáció?

Leginkább a hatékonyságnövelésre törekszenek a cégek, vagy legalábbis mi erre buzdítjuk őket. Meg kell találni az egyensúlyt a kapacitások és a technológia fejlesztése között a nagyobb eredménytermelő képesség érdekében, különösen abban az esetben, ha a cég nemzetközi piacokra lép.

Mi alapján választ egy kkv bankot?

Árazási oldalon már nem igazán van különbség a bankok között, a verseny elérte a tetőpontját. A termékpaletta sem tér el jelentősen, ha csak a nagyobb szereplőket nézzük. A Budapest Banknál régóta az ügyfélkiszolgálás minőségére helyezzük a hangsúlyt. Az a célunk, hogy a vállalkozások számára átlátható és tervezhető banki hátteret biztosítsunk, ezért összfinanszírozási struktúrában gondolkodunk: ügyfeleinknek úgynevezett limitet állítunk fel. Ennek köszönhetően a cégek egy évre előre látják, milyen futamidőkkel, milyen finanszírozási típusokkal és biztosítéki hátterekkel tervezhetnek, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a beruházási- és forgóeszközhiteleket, lízinget, faktoringot, refinanszírozott konstrukciókat. Amikor pedig a forrásigény aktuálissá válik, néhány nap alatt szerződhetünk.

Mi már 200 millió forintos árbevételtől cégre szabott kiszolgálást nyújtunk, személyes kapcsolattartóval, aki igyekszik a lehető legtöbb információ birtokában, a cégvezetővel együtt gondolkodva összeállítani a finanszírozási struktúrát úgy, hogy az a cég jövőjét és érdekeit szolgálja. Mindezt nemcsak a kapcsolattartóink szakmai felkészültsége teszi lehetővé, de adott esetben rendelkezésre állnak agrárszakértőink vagy uniós szakértőink is.

Sőt, az eddigi eszköztárunkat folyamatosan bővítjük a finanszírozói tevékenységen túllépve. Mivel a szoros kapcsolatnak köszönhetően ismerjük ügyfeleink mindennapjait, iparági sajátosságaikat, rendszeresen tartunk tematikus ügyféltalálkozókat, ahol az őket foglalkoztató aktualitásokról – például generáció-váltásról, cégértékelésről, vállalatfejlesztésről vagy az agrárszektort érintő kihívásokról – beszélgetünk, és osztunk meg egymással inspiráló gondolatokat.

Megfordítva a kérdést: önök mit vizsgálnak, amikor egy cég finanszírozhatóságáról döntenek?

Sok évet töltöttem kockázatkezelési és sales oldalon egyaránt, pontosan tudom, hogy egy Excel-táblázat sok mindent kibír. Ezért az ügyfél nekünk elsősorban nem a mérleget és a megtérülési mutatókat jelenti, sokkal inkább a személyes, egyedi sztorit keressük minden egyes együttműködésnél. Az éves beszámolóknál messzebb tekintve azt vizsgáljuk, ki az a döntéshozó, akivel együtt szeretnénk dolgozni? Milyen a szakmai múltja? Milyen csapat áll mögötte, kik segítik a munkáját? Milyen a tulajdonos gondolkodásmódja, mennyire tudatos, milyen jövőt képzel el a cégének? Sokkal inkább ezeken múlik a kölcsönös bizalom, mint a csillogó, színes prezentációkon.

Az interjú a Budapest Bank Zrt. támogatásával készült.