Immáron több mint egy éve lehet a külföldi áfát a hazai adóhatóságon keresztül visszaigényelni. Ezen időszak alatt volt lehetőségünk áttekinteni, milyen eredményességgel működik a rendszer és milyen kockázatokat rejt magában a közvetett ügyintézés.


Emlékeztetőül tekintsük át a háttérszabályozást és a folyamat elvi működését:

Az áfa szabályozás uniós harmonizációjának eddigi utolsó lépése a külföldi ? az adózót az Unió másik tagállamában megillető – áfa visszaigénylésének szabályozása volt. Ennek értelmében az adóalany a saját letelepedése szerint illetékes hatósághoz elektronikus formában nyújtja be a visszatérítési kérelmet, függetlenül attól, mely tagállami adóhatóságtól igényli az adó-visszatérítést.
Az egyes tagállamok hatóságai erre a célra külön nyomtatványt adtak, ki, az adó-visszatérítés kezdeményezésére ennek használata kötelező. A magyar adóalanyok az ?ELEKAFA? nyomtatványokat használhatják.
A kérvény benyújtásának határideje főszabály szerint az adóévet követő év szeptember
30-a.

A letelepedés szerinti állami adóhatóság a beérkezett kérelmet formai ellenőrzésnek veti alá és abban az esetben, ha a kérelem megfelel a jogszabályi követelményeknek továbbítja azt a visszatérítés helye szerint illetékes adóhatósághoz. Amennyiben a kérelem nem felel meg a követelményeknek – melyeket az adózás rendjéről szóló törvény (ART) 9. melléklete rögzít – 15 napon belül értesíti az elutasítás tényéről a kérvényezőt.
A kérelem érdemi vizsgálatát a visszatérítés szerint illetékes adóhatóság végzi és bírálja el. Szintén ez a hatóság ellenőrzi a határidő betartását is.

Az igénylést alátámasztó dokumentumok hiánypótlásban is beadhatóak, de a kérelem javítása csak olyan mértékig lehetséges, hogy az adó alapját és az adó mértékét ne érintse. Erre különösen figyelni kell, hiszen a kerekítésekből, árfolyam-különbözetekből származó eltérések a visszatérítés teljes elutasításához vezethetnek.

Eddigi tapasztalataink szerint azonban az adó-visszatérítési kérvények gyakran visszakerülnek egy, a visszatérítés tagállamában honos tanácsadóhoz, ellenkező esetben a visszaigényelhető áfa elveszik.

Észrevehető, hogy a tagállamok hatóságai is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kérvények ellenőrzésére, magasabb dokumentáltsági szintet követelnek meg. A jogi lehetőségeket kihasználva hiánypótlásra szólítják fel a kérvényezőt, akár többször is. Ilyen helyzetekben a nyelvi problémák áthidalását segíti egy, a helyi szabályok ismeretével felvértezett tanácsadó, aki megfelelően menedzseli a kérvény folyamatát, kiszolgálja a hatóság igényeit. A hatóság munkatársai nem szoktak sok energiát fektetni a csatolt dokumentumok rendezésébe, megértésébe. A jól összekészített kérvény alapfeltétel.

A 2011-es évtől az áfatörvény ismét lehetővé teszi Magyarországon, hogy a külföldről érkezett támogatásokból megvalósult beszerzések, igénybe vett szolgáltatások után kifizetett áfát visszaigényelje a nem áfa alany kedvezményezett.
A visszaigénylés feltételeként a törvény egyebek mellett megszabja, hogy az adományozó az adomány felhasználását ahhoz kösse, hogy a kedvezményezettet mentesíteni kell a finanszírozott beszerzések árában felszámított adó alól. Ezt az adománylevélben szükséges rögzíteni.

Honti Péter