A vállalateladáson gondolkodó tulajdonosok gyakori kérdése és aggodalma, hogy vajon milyen gazdái lennének a cégnek az esetleges külföldi vevők. ennek a kérdésnek a megválaszolásához megvizsgáltuk az elmúlt öt év olyan magyarországi felvásárlásait, ahol külföldi befektető szerzett többségi tulajdont hazai vállalkozásban. Csak azokat a tranzakciókat vizsgáltuk, ahol többségi tulajdoni részesedés cserélt gazdát és a befektető nem ál-külföldi volt.


Összesen 116 ilyen publikus ügyletet találtunk, melyek regionális megoszlásban a következő eredményeket mutatják: a tranzakciók bő kétharmadában nyugat-európai társaság volt a vevő, több mint 20 százalékot tettek ki a kelet-közép európai székhelyű játékosok által lebonyolított felvásárlások, míg a nagy reményekkel várt tengerentúli vásárlók ügyleteinek száma (amerikai vagy éppen távol-keleti befektetők) 10 százalék alatti részarányt képviselt.

Nyugat-Európa

Nem meglepő módon a nyugat-európai vevők által végrehajtott tranzakciók teszik ki a hazánkban megvalósuló külföldi tőkebefektetések túlnyomó többségét. A nyugat-európai vevőkön belül a legnagyobb súlyt a német és osztrák cégek képviselik. Többségük stratégiai befektető, akik saját iparágukban keresnek felvásárlási célpontokat középtávú növekedési lehetőségeik biztosítására, ezzel kitörési pontot is biztosítva erősen versenyző piacaikról. Jellemző, hogy olyan cégeket keresnek, amelyek valamilyen piaci vagy szaktudásbeli szinergiát is kínálnak ? ilyen lehet egy jól bevezetett márka vagy nagyon erős know-how, amelyet a vásárló többi piacán is hasznosíthatónak vél. Egy-egy jellemző példa:

  • Nestlé: A márka megszerzését célzó vásárlásra jó példa a Balaton szelet Nestlé általi felvásárlása. A tranzakció biztosította a Nestlé számára a második legnépszerűbb magyar szeletes édesség márkát, továbbá a teljes gyártási és logisztikai know-how-hoz való hozzáférést, ezáltal alapot teremtve a további növekedésre.
  • Vitrolife: A svéd Vitrolife 2012-ben vásárolta meg a magyar Cyro Management Kft-t, azzal a céllal, hogy saját termék portfolióját bővítse, és erősebb tudásra tegyen szert az IVF, azaz a mesterséges megtermékenyítési eljárások területén.

Kelet-Közép-Európa

Nem meglepő módon a második legfontosabb határon átívelő befektetői kört a visegrádi régión belül találjuk. Ezek magyarországi tranzakcióinak kétharmada a szolgáltató szektorhoz, egyharmada pedig a feldolgozóipari ágazathoz köthető. E vállalatok számára természetes növekedési lehetőséget jelent, hogy kiterjesszék jelenlétüket és már bevált üzleti modelljeiket a szomszédos országok piacaira. Ennek a legkézenfekvőbb és talán legalacsonyabb kockázatú megoldása a már működő, sikeres versenytársak felvásárlása lehet.

A jelenleg is magas országkockázatunk és kedvezőtlen befektetői megítélésünk révén felértékelődik a környező országokból várt külföldi tőkebefektetések jelentősége. A régiós konszolidátorok közül érdemes kiemelni a következő néhány befektetőt, akik egyenként is több akvizíciót hajtottak végre hazánkban:

  • Asseco: a lengyel IT csoport az elmúlt öt évben két, azonos stratégiát követő felvásárlást hajtott végre Magyarországon: két-két lépésben először 60 százalékos, majd 100 százalékos tulajdont szerzett a magyarországi kórházi szoftverpiacon vezető Globenet Zrt-ben és az adatfeldolgozási megoldásaiban egyedülálló Statlogics Zrt-ben is. Mindkét akvizíció révén már a nemzetközi piacokon is bizonyított, saját, moduláris felépítésű szoftvereket fejlesztő társaságok lettek a csoport részei. A lengyel cégcsoport nem csak a közép-európai országokban van jelen, hanem erős jelenléttel rendelkezik a balkáni országokban és néhány nyugat-európai leánycége is van. Az Asseco egyfajta konglomerátumként az egyes leányvállalatait nem integrálja szorosan, hanem inkább a meglevő kompetenciákra építve igyekszik azok stratégiai irányait meghatározni.
  • Medort: az Avallon magántőkealap által tulajdonolt Medort, amely a lengyel ortopédiai és rehabilitációs termékek piacának vezető játékosa, szintén több lépcsős regionális terjeszkedést valósít meg, aminek első lépéseként 2011-ben vásárolta meg a magyar piacvezető Rehab Trade-et. 2013. november elején jelentette be az Avallon, hogy a Medort révén tovább folytatja európai terjeszkedését és egy német versenytárssal is sikerült megállapodnia ? a Meyra Ortopedia-nak lett tulajdonosa.
  • Agrofert: említésre méltó a cseh csoport is, amely a vegyiparban, az agrárintegrációban és az élelmiszeripar számos szegmensében is aktív leánycégei révén. Magyarországon az elmúlt években megvásárolta az IKR mezőgazdasági termékdisztribúciós hálózatát, valamint Penam AS sütőipari cégén keresztül a magyar Ceres sütőipari vállalatot is. Ezen cégvásárlások révén az Agrofert horizontális (földrajzi) terjeszkedést valósított meg, új piacok biztosítása és a csoporton belül már meglévő termékkörök részleges bővítése mellett. Ugyanakkor a birodalomépítés sem mindig lineáris tevékenység, 2013 tavaszától a tulajdonos-elnök, Andrej Babis politikai ambíciói, valamint pártja, az ANO által a 2013. októberi cseh országos választásokon elért második hely új irányokat szabott a cégcsoport további bővítésének.

Amerika

Az adatbázisban fellelhető, amerikai befektetők által végrehajtott hét cégvásárlási ügylet közül méretét tekintve (1 és 10 millió euró között) egyik sem kiemelkedő. Minden esetben szakmai befektető vásárolt hazánkban, de nincs kizárólagosan kiemelhető szegmens: a célpontok között megtalálható biztosító és szoftverfejlesztő társaság, laboratóriumi kutatási eszközgyártó és kereskedő cég is.

Az amerikai Humet az egyetlen olyan szereplő, amely a publikált adatok szerint a vizsgált öt éves időszakban két ügyletben is vásárló volt: 2008-ban először egy finomvegyszergyárat, majd 2010-ben a táplálékkiegészítőket MLM rendszerben forgalmazó Organic Mission-t vásárolta meg. Nem találunk ugyanakkor egyetlen olyan, következetes felvásárlási stratégiát követő amerikai vállalatot sem, amely 2008-at követően bizalmat szavazott volna a magyar piacnak. Jellemzőbb az az attitűd, ami a hazain kívül más piacokon is helytálló megoldásokat és termékeket innováló vállalkozásokat keresi, kiemelten a Magyarország erősségének számító szoftverfejlesztő- és az egészségügyi műszer- és termékgyártási szektorokban.

Ázsia

Az elmúlt 5 évből mindössze két olyan publikus ügyletet találtunk a Zephyr tranzakciós adatbázisban, amelyekben távol-keleti tőke szerzett hazai vállalatokban többségi befolyást. Ezek azonban jellegükben is jelentősen eltérnek, korai lenne indiai herceget várnunk a fehér lovon:

  • míg a Borsodchem 2011. év eleji 100 százalékos felvásárlása (a kínai Wanhua társaság korábban 2010 júniusától 38 százalékos részesedéssel rendelkezett) egy 1,23 milliárd eurós opciós vételi jog gyakorlásának köszönhető,
  • a Puszta Konzerv Kft. 2008. szeptemberi 100 százalékos megvétele az indiai Global Green Company Ltd-nek a két évvel korábbi, belgiumi hídfőállás létesítését követően a kelet-közép-európai és a balti államok irányába való stratégiai bővülés lehetőségét teremtette meg.
Delikát Zsuzsa
kutatási vezető
Oriens IM
zsuzsa.delikat@oriensim.com
Papp László
igazgató
Concorde MB Partners
laszlo.papp@imap.hu