VÉGZETTSÉGCegertek_81_03E SZERINT KÖZGAZDÁSZ, A BUDAPESTI KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI EGYETEM (MAI CORVINUS EGYETEM) PÉNZÜGY SZAKÁN SZERZETT DIPLOMÁT. PÁLYAFUTÁSÁT A JAKSITY GYÖRGY ÁLTAL ALAPÍTOTT CONCORDE ÉRTÉKPAPÍRNÁL KEZDTE. MÁSFÉL ÉVTIZEDES RÉSZVÉNYELEMZŐI MUNKÁT KÖVETŐEN 2014 ELEJÉN VETTE ÁT A CONCORDE PRIVÁTBANKI ÜZLETÁGÁNAK VEZETÉSÉT. EGY KILENC ÉVES FIÚ ÉS EGY HAT ÉVES KISLÁNY ÉDESANYJA. TABÁNYI MÓNIKÁT A HAZAI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓI PIACRÓL, AZ ÜGYFELEK IGÉNYEIRŐL, A PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓK SZEREPÉRŐL, BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEKRŐL KÉRDEZTÜK.

Miért vonzott a pénzügyi szektor és mi az első meghatározó szakmai élményed?

Az egyetemen valahogy nem volt számomra kérdés, hogy a pénzügy felé orientálódjam. Ezen belül is az elméleti közgazdaságtannal szemben jobban vonzott a gyakorlati megvalósítás. Érdekelt a tőkepiacok működése, a szakdolgozatomat opciós stratégiákról írtam, és még nem volt a kezemben a diplomám, amikor pályakezdőként csatlakozhattam a Concorde elemző csapatához. Hatalmas élmény volt látni az akkor még nyílt kikiáltásos kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén. Első megtakarításomat Danubius részvényekbe fektettem (szerk. a társaság kibocsátóként a közelmúltban hagyta el a tőzsdét).

Mikor jött létre a Concorde Értékpapír Private Banking üzletága és véleményed szerint hol tart most?

A Concorde Private Banking szolgáltatását az ügyféligények hívták életre közel öt évvel ezelőtt. Az elmúlt években felnőtt Magyarországon egy nagyon komoly magánbefektetői réteg, akik nem elsősorban részvénykereskedés fókuszú befektetési tanácsadásra tartottak igényt, hanem jelentős összegű pénzügyi megtakarításukat – „a család vagyonát” – privátbanki kiszolgálás keretében elsősorban befektetési alapokba, vállalati vagy államkötvényekbe, és csak kisebb részben részvényekbe fektették volna be. Mivel a Concorde-ban mind az infrastruktúra, mind a szakmai háttér készen állt ezen ügyféligények magas színvonalú kiszolgálására, ezért nem volt kérdés, hogy ebbe az irányba mozdulunk el. 18 alapkezelő több száz befektetési alapja elérhető nálunk, amellett, hogy partnereinken keresztül a világ szinte összes tőzsdéjén tudunk kereskedni. A befektetési termékkör azt gondolom, az egyik legszélesebb, ami ma elérhető a hazai piacon.

Hogyan látod, mennyire fejlett illetve mennyire telített a hazai privátbanki szektor és mik a legnagyobb kihívások?

A kereskedelmi bankok mellett néhány – de tényleg csak néhány – megbízható független szolgáltató fér el a hazai piacon. A kezelt vagyont tekintve a legnagyobb tíz szereplő között vagyunk, több mint 100 milliárd forintnyi ügyfélvagyon befektetésére adunk tanácsot.

A legnagyobb kihívás jelenleg talán a hozamkörnyezetből adódik. Az, hogy az ügyfeleinkkel megértessük, a jelenlegi tőkepiaci környezet nem teremt lehetőséget kétszámjegyű hozamok elérésére – jelentős kockázat vállalása nélkül.

Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a privátbankárok és hogyan alakulnak a privátbanki ügyfelek igényei?

A privátbankár az, aki a pénzügyek területén olyan szerepet játszik az ügyfél életében, mint mondjuk a család orvosa az egészségmegőrzésben. Tisztában van a család megtakarítási céljaival, befektetési időtávjával, cash flow igényeivel, kockázatvállalási hajlandóságával és még sorolhatnám. Egyszóval, a család vagyonának befektetésére olyan megoldásokat kínál, amely mindezen szempontokat figyelembe veszi. Az ügyféligények igen változatosak lehetnek az ügyfél életkorától, családi állapotától, vagy akár szakmai kompetenciájától függően, ti. hogy mennyire kíván a befektetési döntéshozatalban aktívan részt vállalni. Az ügyfeleink jó része nyilvánvalóan a saját szakmájában otthonosan mozog, míg a befektetések, pénzügyi döntések területén egy megbízható szolgáltatót vesz inkább igénybe. Egyre nagyobb igény mutatkozott egy olyan szolgáltatás bevezetésére, amely magában foglalja a privátbanki kiszolgálás előnyeit, ugyanakkor nincs szükség az ügyfél aktív részvételére a napi befektetési döntések meghozatala során. A Concorde Csoport 22 éves szakmai hátterével idén elindítjuk a vagyonkezelési szolgáltatásunkat.

Kinek ajánlott a vagyonkezelés és milyen előnyöket kínál a Concorde Értékpapír új szolgáltatása?

A vagyonkezelés a bizalmi ügyfélkapcsolat csúcsa. Az ügyfél a vagyonkezelési mandátummal – természetesen jól szabályozott keretek között – olyan eszközt ad a vagyonkezelő kezébe, amellyel az saját belátása szerint dönthet az ügyfél vagyonának megfelelő befektetési termékekbe történő befektetéséről. Ez egy sikerdíjas szolgáltatás, az ügyfél a szolgáltatónak akkor fizet díjat, ha a vagyona egy meghatározott, jellemzően kockázatmentes küszöbhozamnál (benchmark) nagyobb mértékben gyarapodik. A vagyonkezelés azzal együtt, hogy az ügyfél számára messzemenően kényelmes, talán a leghatékonyabb formája a befektetések menedzselésének, hiszen az ügyfél lehet akár tárgyaláson, külföldön, nem kell elérhetőnek lennie ahhoz, hogy az adott pillanatban kínálkozó befektetési lehetőséget megvalósítsuk számára.

Nagy Kálmán
partner
Concorde MB Partners
kalman.nagy@cmbp.hu