Az IMAP 2010-es tranzakciós adatai azt mutatják, hogy a globális válságból való kilábalás gyorsabban történik, mint amire számítani lehetett. A teljes tranzakciós érték 79 százalékkal emelkedett az IMAP-nál 2010-ben, miközben az átlag értékelési szorzók 28 százalékkal növekedtek 2009 negyedik negyedéve és 2010 utolsó negyedéve között. Zárások szempontjából az erős évzárás és a növekvő optimizmus egy még erősebb 2011-es évet vetít előre. Az IMAP tanácsadói magasabb tranzakciós árakat jósolnak.


Az IMAP tanácsadói 184 tranzakciót zártak ügyfeleiknek 2010-ben, ami 3 százalékkal haladja meg a 2009-es értéket. Az ügyletek értéke tavaly 11 milliárd dollárral emelkedett 2009-hez képest.

Mario Hugo Azulay, az IMAP argentin szenior tanácsadója szerint a magas ügyletérték és a növekvő tranzakciószám annak köszönhető, hogy ?az újabb válság lehetősége egyre kisebb és a készpénzzel feltöltött vállalatok az akvizíciókban növekedési lehetőséget látnak?.
Európában, Latin-Amerikában és Ázsiában jelentősen növekedett az átlag tranzakciós érték tavaly 2009-hez képest. Észak-Amerika volt az egyetlen régió, ahol az átlag ügyletérték csökkent ? a 2009-es 83 millió dollárról 75 millióra.

A 2010-es adatok azt mutatják, hogy a mostani ciklusban 2009 tűnik a mélypontnak a fel- és kivásárlási aktivitás tekintetében.

Oszlik a ?double-dip?-től (W-alakú recesszió) való félelem

Az IMAP tanácsadói a növekvő ügyletértéket leginkább annak tulajdonítják, hogy a gazdaság általános állapota javulni látszik. ?A profitok emelkedése lehetővé teszi, hogy ismét megfelelő áron lehessen eladni? ? mondta Ian Macdonell az IMAP torontói képviselője. ?A magánbefektető társaságok ismét piacra léptek a gazdaság fenntartható növekedésének eredményeképp? ? tette mindehhez hozzá Axel Fuhri Snethlage, az IMAP amszterdami irodájából. ?Javul a piaci hangulat? – mondta Stephen van den Heever (IMAP Denver). ?A double-dip-től való félelem oszlani látszik. Úgy tűnik, a stratégiai vállalatokon egyre nagyobb a nyomás, hogy felesleges készpénzüket munkába állítsák.?

Az IMAP által 2010-ben lezárt ügyletek magasabb értéke visszatérést jelent a 2009 előtti trendhez, ami azt mutatta, hogy az IMAP egyre nagyobb arányban zár 10 millió dollár feletti ügyleteket. Ezzel a tradicionálisan középvállalatok fel- és kivásárlásával foglalkozó IMAP egy általános, cégmérettől független szolgáltató-tanácsadóvá válik. 2010-ben az IMAP tranzakcióin belül a 10 millió dollár feletti ügyletek 58 százalékot képviseltek, ami új rekord.

Az IMAP ügyfelei a legtöbb ügyletet – sorrendben haladva – az ipari szektorban, a high-tech iparban, a fogyasztási termékek és szolgáltatások szektorában, az élelmiszeripari és egészségügyi szektorban zárták 2010-ben, ami egybevág a 2009-es aktivitással. Az IMAP lezárt tranzakcióinak több mint ötöde (41) került ki az ipari szektorból. A high-tech iparban 23, a fogyasztási termékek és szolgáltatások szektorában 18, az élelmiszeriparban 17, az egészségügyben pedig 16 tranzakciót zárt az IMAP.

Ázsiában a tanácsadók várakozásai szerint régiós szinten az ipari szektor lesz a legaktívabb 2011-ben, Latin-Amerikában a fogyasztási termékek és szolgáltatások szektorát várják a legerősebbnek továbbra is. A észak-amerikai tanácsadók régiójukban az egészségügyi szektort várják a legerősebbnek. Az európaiak az ipari, a high-tech és az energetikai szektortól várják a legintenzívebb aktivitást 2011-re fel- és kivásárlások tekintetében.

Az átlagszorzók 28 százalékkal emelkedtek

Az értékelési szorzók biztos és szignifikáns javulást mutattak 2010-ben, olyan szintet elérve, amit 2008 óta nem tapasztalhattunk. A negyedik negyedévben zárt ügyletek adatai alapján az EBIT-re (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) vetített átlagszorzó 7,74 volt, mely érték az éves átlagot 7,05-re húzta fel. A szorzók széles skálán mozogtak, a legalacsonyabb, 2,39-es szinttől (magántőke-befektetés egy élelmiszeripari vállalatba) a maximumot jelentő 18,37-es szintig az EBIT-re vetítve (egy európai lakásfelújító céggel kapcsolatos tranzakció).

Akárcsak 2009-ben, a kereskedelmi szektorban voltak a legmagasabb szorzók 2010-ben is ? átlagban 9,7 az EBIT-re vetítve (2009-ben 7,7-szeres), ezt követte az egészségügy (9,37-es szorzó), majd a nyersanyagok (9,19-es szorzó), a média és szórakoztatóipar (9-szeres), a fogyasztási termékek és szolgáltatások (7,6-szoros), a pénzügyi (7,39-szeres), az élelmiszeripari (7,26-szoros), az ipari (6,22-szeres), az energetikai (4,99-szeres), a telekommunikációs (4,22-szeres), végül az ingatlan szektor zárja a sort (3,75-szeres).

Az IMAP tanácsadói az értékek növekedését a javuló gazdasági környezetnek és az egyre mohóbb befektetőknek tulajdonítják. ?A magántőke befektetőknek egyre szükségszerűbb a vásárlás, ami sokat segített a 2010-es számokon? ? mondta Mark Gillespie, az IMAP szenior tanácsadója az Egyesült Királyságból. ?A készpénz már égeti a befektetőcsoportok zsebét? ? értett egyet Lars Rau Jacobsen, az IMAP egyik dán elemzője. ?Sokan gyűjtöttek össze nagy volumenű alapokat 2005-ben, 2006-ban, és most sietős a pénz kihelyezése, mielőtt az alap befektetési periódusa lejár. A világgazdasággal kapcsolatos csökkenő bizonytalanság bátorságot ad a vásárlóknak, hogy akvizíciókba kezdjenek.?

Áremelkedés 2011-re

Az IMAP tanácsadói, arról számoltak be, hogy fel- és kivásárlási aktivitás 2010 előrehaladtával folyamatosan emelkedett. A tanácsadók 64 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az év végén könnyebbé vált a tranzakciók lezárása. Egyharmada az IMAP-hoz kapcsolható ügyleteknek a negyedik negyedévben zárult.
A tanácsadók többsége (59 százalék) azt is mondta, hogy 2010 végén könnyebb volt eladási megbízásokat szerezni, tehát az eladók ebből a szempontból hasonlóan viselkedtek, mint 2009-ben.

Érdekesség, hogy Észak-Amerikában hosszabb időbe telt egy megbízást a zárásig vinni, mint más régiókban. Az Egyesült Államokban és Kanadában átlagosan 36,9 hétbe telt egy eladási megbízást teljesíteni 2010-ben az Európában tapasztalt 32,6 héthez, a Latin-Amerikában mért 27,4 héthez vagy az Ázsiában összesített mindössze 24 héthez képest. Ez főképp az átvilágítási folyamat meghosszabbodásának volt eredménye. Észak-Amerikában az átvilágítás 10.3 hetet vett igénybe átlagban, szemben a latin-amerikai 7 héttel, az európai 5,9 héttel vagy az Ázsiában mért 5,4 héttel.

Az IMAP tanácsadóinak 99 százalékának véleménye szerint 2011-ben a tranzakciós árazás nem csökken, a válaszolók több mint fele áremelkedésre számít. Ezt érdemes összehasonlítani a 2009-es előrejelzéssel, amikor az év elején a tanácsadók 99 százaléka alacsonyabb tranzakciós árazást jósolt, illetve az egy évvel ezelőtti előrejelzéssel, amikor a tanácsadók mindössze 44 százaléka volt elég optimista ahhoz, hogy 2010-re magasabb árakat várjon.   

Több vevő és eladó a piacon 2010-ben

Tavaly az IMAP tanácsadói úgy látták, hogy több eladó és vevő volt a piacon, mint az azt megelőző évben.  Több mint 60 százalék számolt be több eladóról a piacon 2009-hez képest és 75 százalék látott több vevőt. A tanácsadók a vevők és eladók számát tekintve további növekedésre számítanak 2011-re.

Eközben az IMAP szakemberei az eladók és vevők közti árazási különbség csökkenésének voltak szemtanúi 2010-ben.

A fel- és kivásárlások mögötti okok 2010-ben

Regionális alapon Európában és Ázsiában az iparági konszolidáció volt a fel- és kivásárlások legfőbb mozgatórugója. Az eladók növekedéshez szükséges forrásigénye volt az elsőszámú indok Latin-Amerikában, a régió piacainak bővülését jelezve. Észak-Amerikában az ?exitek? legnagyobb része egészségügyi okokra volt visszavezethető, ami azt mutatja, hogy az eladók sokkal inkább személyes indokok alapján értékesítenek, mintsem tisztán üzleti megfontolások szerint.

A fel- és kivásárlásokat 2010-ben mozgató főbb indokok (például az iparági konszolidáció vagy az exit kor és egészségi állapot miatt) hajtják majd a piacot 2011-ben is a tanácsadók szerint. A válaszadók 31 százaléka mondta, hogy a három legjellemzőbb cégfelvásárlást hajtó indok közé kerülhet 2011-ben az a ?pénzügyi befektető, akinek készpénz halmozódott fel zsebében és ezért új befektetési lehetőségeket keres?. A forráshoz jutás szüksége és a gazdasági kilábalás, ami az EBITDA és az értékelési szorzók visszatérését segíti a válság előtti szintre, ugyancsak jót tesz majd piacnak idén.

Jön fel a banki finanszírozás

Az IMAP tanácsadóinak 64 százaléka nyilatkozott arról, hogy 2010-ben könnyebb volt banki finanszírozáshoz jutni, mint 2009-ben. Ráadásul a válaszolók több mint fele szerint 2011-ben még ennél is könnyebb lesz a finanszírozás; 38 százalék szerint a finanszírozási környezet nem változik; és csak 6 százalék gondolja azt, hogy 2011-ben nehezebbé válik a helyzet finanszírozási szempontból. Érdekes, hogy e kérdésben pesszimista véleményt megfogalmazó cégek egyike sem az észak-amerikai régióban működik.