Miközben a fel- és kivásárlási piacot nagyon rosszul érintette a pénzügyi válság, mely 2008-ban kezdődött, az IMAP hálózatának tagjai az ügyletszám növekedését érzékelték a vállalateladásokban a 2009-es év előrehaladtával.


A fel- és kivásárlások számában az IMAP hálózatán belül is visszaesés volt tapasztalható az első félévben 2008 hasonló időszakához képest, azonban sok szegmensben az ügyletzárások száma több volt, mint várták, ezzel is bizonyítva, hogy az IMAP ebben a kritikus gazdasági környezetben is tranzakció-képes.

Érdekesség, hogy az ügyletek 39 százaléka határokon átívelő tranzakció volt 2009-ben, ami 9 százalékos növekedés 2008-hoz képest. Ez is jól mutatja a cégek pozitívan hozzáállását az új befektetésekhez, tevékenységük globális kiterjesztéséhez.

Egy igen lassan induló első negyedév után, a második és a harmadik negyedévben az IMAP-nál érzékelhetően megnőtt a vevői megbízások száma 2009-ben. Ezeken belül a legerősebb szektorok az egészségügy és a gyártás voltak. Az eladói aktivitás ugyancsak felélénkült az elmúlt év egészét tekintve. Miközben az első negyedévben erős volt az érdeklődés a tulajdonosok részéről, a félév végére, a vevői oldal szinte teljes megszűnésével, az eladók is visszavonultak.

A vevői érdeklődés a 2009-es nyarán élénkült fel ismét, ami az eladói oldalt is megmozgatta a harmadik negyedévre. Ezt a folyamatot jól mutatja, hogy a második negyedévhez képest a harmadikban az eladói megbízások száma 44 százalékkal emelkedett. A gyártás, a szolgáltatások, a kereskedelmi és az információs technológiai iparágakban voltak a legaktívabbak a vevők.

Tavaly csupán a tranzakciók 13 százalékában játszottak szerepet magántőke-befektetők az IMAP tagjai által bonyolított ügyleteken belül, ami a 2008-ban tapasztalat 22 százalékhoz képest óriási visszaesés. Ez a csökkenés vitathatatlanul a globális pénzügyi piacok válságának, bizonytalanságainak az eredménye. A 2009-es év első félévében a vevők túlnyomó többsége olyan vállalatok közül került ki, amelyek jó lehetőséget láttak a terjeszkedésben, kedvező feltételek és kedvező árak mellett.

Az Európában lezárt tranzakciók száma már 2008 második félévében nagyot csökkent, ami az egész éves eredményt negatívan befolyásolta. Ez tükröződik az IMAP régiós tagjai által lezárt ügyletek számában is, ami így 15 százalékkal kevesebb volt 2008-ban, mint az ezt megelőző évben. A kevés ügyletszám a 2009-es év első félévére is jellemző volt – az iparági jelentések szerint 2008 első félévéhez képest a fel- és kivásárlási aktivitás 50 százalékkal csökkent.

Az IMAP-tagok ugyanakkor gyorsan reagáltak a kedvezőtlen helyzetre és olyan új szolgáltatásokkal bővítették tevékenységüket, mint az úgynevezett „Fast-Track M&A,” amely gyors eljárásban segít a cégeknek eladni kisebb részesedést a vállalatból, ezzel elkerülve felszámolásukat. Szintén az új szolgáltatások közé tartozik a vállalatok újra strukturálásához, az adósságcsökkentéshez, a portfolió refinanszírozáshoz, az adósság-tőke swap ügyletekhez és menedzsment kivásárlásokhoz nyújtott tanácsadás. Az IMAP ugyancsak komoly erőfeszítéseket tett a készpénzes vevők felkutatására.

Tavalyi év közepén aztán ismét erősödött a régiós fel- és kivásárlási piac, olyannyira, hogy a régió az IMAP hálózatán belül az összes ügylet 60 százalékát tudta lebonyolítani (a harmadik negyedév közepéig). Az IMAP európai tagjainak elmondása szerint az élénkülés annak volt köszönhető, hogy az eladók végre elkezdték csökkenteni áraikat, melyek túl magasra szöktek a válság előtti időszakban. Eközben az európai vevők, a bizonytalansági faktorok csökkenésével, ismét érdeklődést kezdtek mutatni az új lehetőségek iránt. A tőkealapok aktivitása is megélénkült a jobb árak és a vonzó fejlődési lehetőségek láttán.

Sok vállalat és pénzügyi csoport újraértékelte portfolióját, hogy megtalálja a szükségtelen eszközöket. Mások a kedvezményes áron kínált cégekre kezdtek fokuszálni, miközben a 2009-es évre úgy tekintettek, mint egyfajta konszolidációs időszakra, ami lehetőséget teremt a saját iparágukban való terjeszkedésre, illetve új tevékenységek átvételére olyan cégektől, melyek pénzügyi problémákkal küszködnek. A bankok továbbra is konzervatívnak bizonyultak, ugyanakkor a piacvezetők konszolidációs törekvéseit már támogatták, ezzel növelve versenyképességüket.

A válság által súlyosan érintett iparágak szereplői – autóipar, építőipar, ingatlanfejlesztés – alkalmazkodtak az új körülményekhez. Több vertikális integráció ment végbe. A kevésbé érintett iparágaknak – energiaipar, IT, telekommunikáció és üzleti szolgáltatások – szintén alkalmazkodniuk kellett az új gazdasági környezethez, mely a korábbiaknál fejlettebb technológiákat várt el. A válság idején is biztonságos iparágak – élelmiszeripar, egészségügy, kiskereskedelem – felgyorsították fejlesz-téseiket, megszabadultak másodlagos tevékeny-ségeiktől és ehhez kapcsolódóan további horizontális integrációk várhatók. Így az IMAP európai szolgál-tatásaira a jövőben nagyobb szükség lesz, mint valaha.

Az IMAP teljes, elmúlt évről szóló beszámolóját a www.imap.com honlapon tekintheti meg.