Cegertek_81_02A HAZAI KÖZÉPVÁLLALATOK TULAJDONOSAINAK JELENTŐS RÉSZE NAGYON KONZERVATÍVAN KEZELI VÁLLALATI PÉNZÜGYEIT. HITELT NEM VESZ FEL, SŐT, JELENTŐS KÉSZPÉNZÁLLOMÁNYT HALMOZ FEL A CÉGBEN AZ ÉVES KÉSZPÉNZTERMELÉS EGY (GYAKRAN JELENTŐS) RÉSZÉNEK A CÉGBEN HAGYÁSÁVAL. TAPASZTALATAINK SZERINT EZT VAGY AZÉRT TESZIK, MERT A KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSSAL SZEMÉLYESEN, VAGY AZ ISMERETSÉGI KÖRBŐL SZERZETT TAPASZTALAT ALAPJÁN ELMÉLETI PROBLÉMÁIK VANNAK („A BANK AZ AZ INTÉZMÉNY, AMI ESERNYŐT AD, HA SÜT A NAP ÉS ELVESZI AZT, HA ESIK AZ ESŐ”), VAGY AZÉRT, MERT NINCS ELÉG ISMERETÜK ARRÓL, HOGY HOGYAN TUDJÁK BEFEKTETNI A CÉGBEN MEGTERMELT ÉS OSZTALÉKKÉNT KIVETT TŐKÉT.

Ez a konzervatív pénzügyi politika elsőre nagyon kedvező, hiszen egyrészt kellő alapot adhat a növekedéshez, másrészt esetleges bevételben és / vagy profitabilitásban megjelenő visszaesés esetére is komoly biztonságot ad a cég tulajdonosának.

Ugyanakkor egy ilyen megközelítésnek komoly árnyoldalai is vannak. Egyrészt a cég finanszírozását nagyon drágává teszi, hiszen a saját tőkével történő finanszírozás, éppen a saját tőkének az idegen tőkével szembeni kockázatossága miatt, drága. Ilyen finanszírozás, illetve vállalatban való készpénz-gyűjtés, különösen, ha a tulajdonos vagyonának jelentős része a társaságban testesül meg, „a korlátozott felelősségű” vállalatból „korlátlan felelősségű” vállalatot csinál; a tulajdonos vagyonának komoly részével felel vállalatának sikeréért.

A szakirodalom megemlíti, hogy túlzott saját tőke ellátottság a túlberuházás veszélyét is magában rejti. Szabadabban rendelkezésre álló tőke esetén ugyanis többen kevésbé fontolják meg, hogy az mire megy el – és esetleges társfinanszírozó kontrollja vagy együttgondolkodása is kevésbé van meg.

A túltőkésítés harmadik veszélye az, hogy a cégvezetés előtt – legyen az maga a tulajdonos, vagy egy képviselője – kevésbé jelenik meg a kamat- és hitel-fizetés kontrollja és szabályozó ereje; egyes esetekben megfigyelhető, hogy maga a cég ellustul a benne lévő jelentős tőke miatt.

Nem utolsó sorban megemlítendő, hogy mivel céges keretek között kevesebb befektetési termék jelenik meg, potenciálisan komoly hozamtól esik el, aki sok tőkét tart a cégében.

A Cégérték kiadvány, amit a tisztelt Olvasó a kezében tart, ezeket a kérdésköröket járja körül. Egy tanult és tapasztalt pénzügyi vezető elmondja, ő hogyan látja a hatékony vállalati pénzügyi menedzsmentet.

A Concorde MB Partners egyik stratégiai tulajdonosának, a Concorde Értékpapír Zrt-nek egyik vezetője sorra veszi, hogy mik a hatékony magánvagyon-menedzselés kulcstényezői. A Concorde MB Partners munkatársai pedig tranzakciós környezetbe helyezik a vállalati készpénz kezelésének szempontjait.

Jó olvasást és a kérdésben való élvezetes és hatékony elmélyülést kívánok a szerkesztők és a szerzők nevében!

Szendrői Gábor
partner
Concorde MB Partners
gabor.szendroi@cmbp.hu