Az adóellenőrzés kimenetele sok tekintetben összevethető a Heisenberg-féle határozatlansági törvénnyel, azaz csak valószínűségekkel lehet kalkulálni a jegyzőkönyv kézbesítéséig.


Az analógia megértéséhez elegendő, ha tudjuk, hogy a határozatlansági elv az igen kis részecskékre, mint az elektronra vagy a fotonra mondja ki azt a törvényt, hogy nem ismerhetjük meg egyszerre azok minden tulajdonságát, azaz a sebességét és a helyét is. Ennek elsődleges oka, hogy a mérés olyan beavatkozást jelent a részecske életébe, ami az egyik mennyiség mérése közben megváltoztatja a másik mennyiség értékét. Minél pontosabb az egyik mérés, annál pontatlanabb a másik.

Az adóellenőrzések során, ha eltekintünk a jogi szabályozás tökéletlenségétől, pontatlanságától – ami egyáltalán nem elhanyagolható- akkor is ott marad az ellenőr személye, mint „bizonytalansági faktor”.

Az ellenőrök egyedi munkamódszerei is különböznek, jóllehet a cél minden esetben az elkövetett szabálysértések, tévedések felderítése. Persze a másik kényszerítő cél az ellenőrök szemszögéből, hogy a kiírt határidőre le tudják zárni a vizsgálatot. Ehhez az alapos részletes felderítő munka a legcélravezetőbb, melyhez néha agresszív harcmodor társul. Más ellenőrök a „kedves, jó szándékú kolléga” szerepét öltik fel és próbálnak az adózó bizalmába férkőzni. Esetleg a két ellenőr a szerepek cseréjével és a pszichológiai hadviselés minden módszerével próbálja az adózót kizökkenteni a biztos kerékvágásból.
Jelentős eltérés volt azonban az APEH és az Önkormányzati adóhatóságok eljárása között. Azzal, hogy 2010. január 1-től a helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök átkerültek az önkormányzatoktól az Állami Adóhatósághoz, egységes ellenőrzési gyakorlat alakult ki.

Korábban a Fővárosi Önkormányzat ellenőrzési gyakorlata szerint az ellenőrök feladata az adatok, dokumentumok, információk begyűjtésére korlátozódott, az érdemi feldolgozást és az érdemi határozat meghozatalát a jogi osztály illetékes szakemberei végezték. Így az egyes ügyletek megítélése pusztán a dokumentumokon alapszik.

Az APEH ellenőrzési gyakorlata ennél közvetlenebb kapcsolatot tesz lehetővé az adózó és a hatóság között. Az adózónak lehetősége van jól felkészültségével demonstrálni, hogy mindent a szabályoknak megfelelően számolt el, és a tévedés esélye nagyon alacsony. Egy jól összerakott dokumentációval, a pszichológiai hadviselés első lépcsőjét már megnyerte, innen csak a pozíció őrzése a cél.

Az ellenőrzés kimenetele előre csak valószínűségekkel írható le, ugyanakkor jelentős befolyásunk van az eseményekre.

Emlékeztetőül felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleg bevallását már az APEH-nak kell beküldeni és a befizetést is az APEH elkülönített számlájára kell utalni.

Honti Péter, ügyvezető-tulajdonos
Interauditor Neuner+Henzl Tanácsadó Kft.