MAGYARORSZÁGON EGYSZERRE JELENT PROBLÉMÁT A MUNKAERŐHIÁNY ÉS A MUNKAERŐTÖBBLET. A BAGÁZS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A ROMATELEPEKEN ÉLŐK FEJLESZTÉSÉN ÉS INTEGRÁCIÓJÁN KERESZTÜL LEHETŐSÉGET AD ARRA, HOGY TALÁLKOZHASSON A KERESLETI ÉS KÍNÁLATI OLDAL – ÉS A TELEPIEKNEK IS ESÉLYÜK LEGYEN ELHELYEZKEDNI AZ ELSŐDLEGES MUNKAERŐPIACON.

Kevés olyan vállalat működik ma Magyarországon, amelyik ne küzdene napi szinten a munkaerőhiánnyal; hatékonyságát és versenyképességét ne befolyásolná a betöltetlen pozíciók magas száma vagy a munkavállalók nagyarányú fluktuációja.

A cégek jól láthatóan a probléma megoldására új utakat, lehetőségeket keresnek: ilyen a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, a duális képzésben való részvétel, vagy éppen a munkakörülmények vonzóbbá tétele; a legtöbb vállalat általános megoldásként a bérek (akár nem fenntartható arányú) emelését kénytelen meglépni.

Miközben a cégek munkaerőhiánnyal küzdenek, ezzel párhuzamosan Magyarországon egy hatalmas munkaerőtöbblet is jelen van, ami mindezidáig nem igazán került az érdeklődés középpontjába. Arról a több mint 1600 cigánytelepről kevés szó esik, ahol az ott élő felnőttek nagy része (szerény becslések szerint is közel százezer ember) egyáltalán nem vagy legfeljebb a közfoglalkoztatásban dolgozik megalázóan alacsony munkabérért, havi nettó 54 ezer forintért.

A keresleti és a kínálati oldal összekötése kézenfekvő, egyszerű és gyors megoldásnak tűnhet a hazai munkaerőhiány felszámolására: helyezzük el ezeket az embereket a munkaerőpiacon!

Persze mindez nem ilyen egyszerű: ennek a közel százezer potenciális munkavállalónak a nagy része ugyanis jelenleg nem alkalmas arra, hogy nyolc órában (akár több műszakban is), megbízhatóan dolgozzon. Vagy azért, mert hiányos a munkaszocializációjuk, esetleg alacsony az iskolai végzettségük, netán megkopott, nem korszerű a tudásuk vagy éppen kevésbé rugalmasak és mobilak, hiszen évekre, akár évtizedekre szorultak be a településükre, illetve a közfoglalkoztatás ördögi körébe.

A BAGázs Közhasznú Egyesület 2011 óta dolgozik a Budapesttől 40 km-re lévő bagi, 2017 év elejétől pedig a szintén Pest megyei dányi cigánytelepen. Az egyesü-let célja mindkét telepen egy komplex romaintegrációs program megvalósítása, melynek keretében különböző (munkaerő-piaci, felnőttoktatási, adósságkezelési, készségfejlesztési) programok segítségével egyidejűleg fejlődhetnek az ott élő gyerekek és felnőttek, ezzel párhuzamosan pedig, elsősorban a nagyszámú önkéntes bevonásával, a többségi társadalom is érzékenyebbé, befogadóbbá válik.

A BAGázs nem adományoz. Szemléletük szerint ugyanis a telepeken élőket kell képessé tenni arra, hogy változtassanak sorsukon, fejlődjenek. Ehhez adnak ők lehetőséget, programokat, szakértői támogatást, megértést és, ami a legfontosabb, időt a változásra. A változáshoz ugyanis idő kell: lépésről lépésre, fokról fokra tud csak valaki a telepről biztonságosan haladni. Akár az általános iskolai tanulmányait akarja befejezni, vagy éppen a tíz év kihagyás után újra a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni.

Ez utóbbi esetében például, a telepeken dolgozva, jól ismerik a buktatókat: a hirtelen jött nyomás, sürgető elvárás a legelszántabb és leglelkesebb munkavállalót is visszatereli a közfoglalkoztatás kockázatmentes, ám semmilyen perspektívát nem mutató világába.

Mindez azt a képet mutathatja a cigánytelepekről érkező munkavállalókról, hogy nem megbízhatóak, vagy éppen nem akarnak dolgozni.

A BAGázs szakemberei úgy hiszik, hogy sokszor bizony nincs elég türelem és idő arra, hogy ezek az emberek képessé váljanak arra, hogy dolgozzanak, helytállással bizonyítsák rátermettségüket és akaraterejüket.

Például: nincs arra idő, hogy a munkáltató figyelmet fordítson annak a megértésére, hogy egy esetleg három osztályt végzett embernél extra időt kell fordítani egy-egy elvégezendő feladat pontos elmagyarázására, vagy arra, hogy valakinek egy Pest megyei faluból az első időszakban nehézséget, félelmet jelenthet az, hogy Budapesten, a nagyvárosban egyedül kell közlekednie, munkába járnia. Az időbeosztás, a munkafegyelem megtanulásához, az elvárások megértetéséhez is idő és türelem kell. Ahhoz, hogy valakinek beálljon a napi rutin, minden reggel időben érjen be a munkába, még akkor is, hogyha közkútból hordja a vizet, és így a reggeli készülődés bizony elhúzódhat. Vagy azt is be kell várni, hogy a munkavállalók elfogadják, megértsék, hogy a nyílt munkaerőpiacon más elvárások vannak, mint a közfoglalkoztatásban, ugyanakkor ez az a szféra, ahol van esély a fejlődésre és a változásra.

Mindezek az apró példák jól mutatják, hogy milyen buktatók nehezíthetik a cigánytelepeken élők bekapcsolását a nyílt munkaerőpiacra.

Munkaerőre azonban szüksége van Magyarországnak: fektessünk a robottechnológiába, vagy esetleg külföldről toborozzunk munkavállalókat?

Vagy várjuk be türelemmel és munkával, tegyük közösen munkaképessé azt a közel százezer felnőttet, aki példát és utat mutathat saját gyermekeinek arra, hogy lépésről lépésre tud és akar változtatni saját helyzetén, megállja a helyét a nyílt munkaerőpiacon.

A BAGázs hisz abban, hogy a személyre szabott elvárások és az egyéni fejlődési utak támogatásával a cigánytelepekről érkezők is képesek beletanulni a munkába. Ugyanakkor azt is tudják, hogy mindez a cégek részéről extra figyelmet, támogatást kíván meg.

A BAGázs Egyesület több programja (mentorprogram, álláskereső klub) is támogatja a telepeken élők munkaerő-piaci elhelyezkedését. Elsődleges céljuk a helyben élők motiválása, készségeik fejlesztése, illetve felkészítésük arra, hogy a munkáltatók részéről milyen követelmények, elvárások jelenhetnek meg a munkájukkal és személyükkel kapcsolatban. Emellett felkészítik a munkáltatókat is a telepről érkező munkavállalókkal kapcsolatos feladatokra, hogy hogyan tudják minél hatékonyabban támogatni őket a betanulás időszakában.

Munkaerőpiaci projektjeik a felnőttoktatási programjaikkal összekapcsoltan működnek, amelyben a részt vevő telepiek önkéntes tanárok bevonásával fejezhetik be általános iskolai tanulmányaikat.

A felnőttoktatási és munkaerő-piaci programjuk összekapcsolása sok szempontból példázhatja a mára a középfokú oktatásban elterjedt duális oktatási rendszer alapfokú alkalmazását. Ebben a szisztémában a cégek támogatják a munkavállalót abban, hogy alapfokú iskolai végzettséget szerezzen, miközben foglalkoztatják őket. Sokéves tapasztalataik szerint a tanulás pozitívan hat a munkateljesítményre, emellett hosszú távon is lojális munkavállalókká válnak az oktatásban részt vevők.

Hogyan tud egy cég sikeresen betanítani egy telepről érkező munkavállalót?

  • Igyekszik érthetően kommunikálni a munkavállaló felé, hogy melyek a vele, illetve a munkájával kapcsolatos minimális elvárások.
  • Egy-egy felmerülő hiba esetén azonnal visszajelez a munkavállalónak.
  • Türelmes, és elég időt fordít a betanítási időszakra: befektet abba a 3-6 hónapba (!), mely alatt egy lojális munkavállalót szerezhet.
  • Személyre szabott elvárásokat és munkaidőt dolgoz ki: fokozatosan emeli a kezdeti 4-6 órás napi munkaidőt nyolc órásra.
  • Megfelelő munkakörülményeket biztosít.

A sikerpéldákból akkor lesz egyre több, ha olyan nyitott cégeket találunk, akik a jelenlegi munkaerőhiányra válaszképpen egy racionális lehetőséget látnak abban, hogy több türelmet, anyagi ráfordítást (a bejárás támogatása, cégen belül mentor biztosítása, munkaidőbe beépített oktatás) áldozzanak a munkavállalók beillesztésére, betanítására, fejlesztésére.

A BAGázs Közhasznú Egyesület jelenleg két telepen dolgozik, aminek az éves költsége 60 millió forint. Ahhoz, hogy Pest megyében újabb telepeken is komplex programot tudjanak elindítani, telepenként évi 20 millió forintos költségvetésre lenne szükségük, ami nagy befektetés, de hosszú távon jelentős társadalmi hatással bír, amiről az IFUA Non-profit Partner készített kutatást www.bagazs.org/tamogass/bagazs-befektetes

ahhoz, hogy a BAGázs folytathassa a fejlesztő munkát, anyagi támogatásra is szükség van. Egyre több magánember és cég ismeri fel a szervezet munkájának értékteremtő képességét, és adományukkal biztosítják a növekedést. Az egyesület nem titkolt célja, hogy egyre több telepen indítsa el programjait – támogassa Ön is a BAGázst, hogy egyre több embernek adhasson esélyt!

www.bagazs.org

Néhány példa, hogy az Egyesület hogyan támogatott telepről érkező munkavállalót az elhelyezkedésében

Heléna négy gyermek felnevelését követően nulla munkatapasztalattal szeretett volna elhelyezkedni. A Prezi.com cégnél kezdett el dolgozni, konyhai kisegítőként, napi négy órában. Egyrészt a cégen belül a közvetlen főnöke mentorként segítette a beilleszkedését, a napi munkavégzését, másrészt a BAGázson belül is volt egy mentora, aki őt és a munkahelyi mentorát is támogatta az esetleges konfliktusok feloldásában. Ennek már hat éve: Heléna jelenleg is a Preziben dolgozik, de már menedzserként irányítja több ember munkáját teljes állásban.

Joci 2017-ben kezdett el dolgozni a Recobin nevű cégnél, miután számos vállalatot felkeresett. A cég vezetője olyan munkaerőt keresett, aki szelektív hulladékot tud válogatni. A munka-körülmények megfelelők és a főnök támogató. Joci eleinte alkalmi munkavállalóként kezdett el dolgozni, majd, miután teljes mértékben elégedettek voltak a munkájával, állandó munkavállaló lett a cégnél teljes állásban. Pár hónapja egy másik telepről érkezett munkavállaló is ennél a cégnél dolgozik, jelenleg alkalmi munkavállalóként.